21/2011- számú MNT határozat- A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 24. szakasza (1) bekezdésének  2.  pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.) valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza  (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács X. rendesülésén, 2011. május 16-án meghozza

 

  A  ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 

ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK

 KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

         1./ A Tanács KEZDEMÉNYEZI,  hogy a

Név

Zentai Magyar Kamaraszínház

cím, székhely

24400 Zenta, Fő u. 15. 

község

Zenta

tevékenység

92310 –  művészeti és irodalmi alkotói és előadói tevékenység

intézmény típusa

közintézmény

alapító

Zenta község

bejegyző szerv

Gazdasági Bíróság Szabadka

alapítás éve

2009

törzsszám

08903441

-alapítója részben, azaz 50 %-os mértékben ruházza át a Magyar Nemzeti Tanácsra az intézmény alapítói jogaita Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, mivel az a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség kulturális sajátosságai, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából, és alapvető tevékenységét a magyar nemzeti

közösség kultúrájának megőrzése és fejlesztése képezi.

         2./Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítói jogok

átruházásáról szóló szerződés megtárgyalására és előkészítésére, a Tanács elnökét pedig annak aláírására.

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a 2./ pontban meghatározott szerződés megkötését követő első tanácsülésen jelentést tegyen a Tanácsnak az alapítói jogok részbeni átvételéről.      

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/21/2011_

Kelt: _2011.május 16-án_

        

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző