50/2011-számú MNT határozat- A TANÁCS 2011. ÉVI PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA

       A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a XI. rendes ülésén, 2011. június 23-án meghozza:

A TANÁCS 2011. ÉVI PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

1. szakasz

 

        A Tanács 2011. évi bevételeinek összegét 138.054.242,64   dinárban állapítja meg.

2. szakasz

 

        A Tanács 2011. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

 

 

 

 

 

Gazdasági jegyzékszám 

 

Bevételi forrás

Összeg

 

3117

A 2010. évből átvitt eszközök

11.845.802,64

7310

Külföldi adományok

47.611.000,00

7330

Költségvetési támogatás

75.928.940,00

 

Köztársasági

58.400.940,00

 

Tartományi

16.528.000,00

 

Önkormányzati

1.000.000,00

7411

Kamatbevétel

80.000,00

7440

Jogi és természetes személyek önkéntes adományai

22.000,00

7450

Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek

2.566.500,00

 

 Mindösszesen:

138.054.242,64  

 

 

 

 

3. szakasz

A Tanács 2011. évi kiadásainak összegét 138.054.242,64   dinárban állapítja meg.

4. szakasz

A Tanács 2011. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

 

 

 

 

 

Gazdasági jegyzékszám 

 

Kontó 

 

 Kiadási előirányzat

Összeg

 

410

 

Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

34.905.000,00  

411

411000

Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei

20.000.000,00  

412

412000

Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

7.000.000,00  

413

413000

Természetbeni juttatások

430.000,00  

 

413119

Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi)

150.000,00  

 

413142

Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka

70.000,00  

 

413160

Parkolás

210.000,00  

415

415110

Alkalmazottak útiköltségtérítése

250.000,00  

416

 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások

7.225.000,00  

 

416130

MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

7.225.000,00  

 

 

 

 

420

 

Áruk és szolgáltatások igénybevétele

63.895.000,00  

421

 

Állandó költségek

3.885.000,00  

 

421100

A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei

150.000,00  

 

421210

Elektromos energia költsége

10.000,00  

 

421390

Egyéb kommunális költségek

10.000,00  

 

421400

Kommunikációs költségek

2.000.000,00  

 

421410

Telefonok

1.700.000,00  

 

421420

Postai és kézbesítési költségek

300.000,00  

 

421500

Biztosítási költség

500.000,00  

 

421510

Vagyonbiztosítás

350.000,00  

 

421520

Alkalmazottak biztosítása

150.000,00  

 

421610

Terembérlet

165.000,00  

 

421620

Felszerelések bérlete

50.000,00  

 

421910

Egyéb költségek

1.000.000,00  

422

 

Utazási költségek

28.640.000,00  

 

422110

Belföldi napidíj

250.000,00  

 

422194

Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés - belföld

2.605.000,00  

 

422210

Külföldi napidíj

285.000,00  

 

422293

Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés - külföld

200.000,00  

 

422410

Diákok utaztatása

23.750.000,00  

 

422900

Egyéb utazási költség – szállásköltség, útpályadíj, szervezési költség

1.550.000,00  

423

 

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

13.735.000,00   

 

423100

Adminisztratív szolgáltatások

850.000,00  

 

423110

Fordítási szolgáltatások

250.000,00  

 

423130

Könyvelési szolgáltatások

250.000,00  

 

423190

Egyéb adminisztratív szolgáltatások

350.000,00  

 

423200

Számítástechnikai szolgáltatások

350.000,00  

 

423300

Alkalmazottak oktatása és képzése

250.000,00  

 

423400

Tájékoztatási szolgáltatások

7.035.000,00  

 

423410

Nyomdai szolgáltatás

800.000,00  

 

423440

Média szolgáltatások

6.235.000,00  

 

 

   Magyar Szó

2.000.000,00  

 

 

   Hét Nap

1.700.000,00  

 

 

   Pannon RTV

1.760.000,00  

 

 

   sajtófigyelő és egyéb

350.000,00  

 

 

   újságelőfizetések

25.000,00  

 

 

   Kistérségi média

400.000,00  

 

423500

Szakszolgáltatások

3.000.000,00  

 

423590

Egyéb szakszolgáltatás

3.000.000,00  

 

 

    Munkavédelem

100.000,00  

 

 

    Médiakutatás

300.000,00  

 

 

    Felsőoktatási honlapok

324.000,00  

 

 

    Szótár

1.160.600,00  

 

 

    ELO

480.000,00  

 

 

    MNT honlapon végzett javítások

40.000,00   

 

 

    Felsőoktatási kiadvánnyal kapcsolatos megbízási díjak

143.424,00  

 

 

    Nyelvhasználati kiadvány

30.000,00  

 

 

    Kultúrális stratégia kidolgozása

100.000,00  

 

 

    egyéb

321.976,00  

 

423700

Reprezentációs költség

2.250.000,00  

424

 

Speciális szolgáltatások

6.900.000,00  

 

424210

Oktatási szolgáltatás

6.650.000,00  

 

 

    Tankönyvvéleményezés, tantervkidolgozás és egyéb megbízási díjak

1.527.200,00  

 

 

    Felvételi felkészítő program

674.093,00  

 

 

    Nyelvi szeminárium előadói díjai

100.000,00  

 

 

    Szerb nyelvi felzárkóztató képzés

4.000.000,00  

 

 

    egyéb

348.707,00  

 

424220

Kulturális szolgáltatás

250.000,00  

425

 

Folyó javítás és karbantartás

850.000,00  

 

425100

Épületek folyó javítási és karbantartási költségei

50.000,00  

 

425200

Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei

800.000,00  

 

425210

Közlekedési felszerlés folyó javítási és karbantartási költségei

500.000,00  

 

425220

Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei

300.000,00  

426

 

Anyagköltség

9.885.000,00  

 

426100

Adminisztratív anyagok költsége

425.000,00  

 

426110

Irodaanyagok

200.000,00  

 

426120

Ruházat, lábbeli, uniformis

50.000,00  

 

426130

Biodekoráció

75.000,00  

 

426190

Egyéb adminisztratív anyag

100.000,00  

 

426300

Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok

200.000,00  

 

426400

Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

1.200.000,00  

 

426600

Oktatáshoz kapcsolódó anyagok

8.000.000,00  

 

426800

Tisztítószerek és egyéb

60.000,00  

 

 

 

 

460

 

Támogatások és egyéb transzferek

17.100.000,00  

465

465100

Egyéb folyó támogatások és transzferek

17.100.000,00  

 

 

 

 

480

 

Egyéb kiadások

13.650.000,00  

481

481900

Non-profit szervezetek támogatása

10.000.000,00  

482

482100

Egyéb adók

3.600.000,00  

 

482200

Kötelező illetékek

50.000,00  

 

 

 

 

490

 

Adminisztratív költségvetési  transzferek és tartalék eszközök

4.539.242,64  

499

499000

Tartalék eszközök

4.539.242,64  

 

 

 

 

510

 

Alapeszközök

3.965.000,00  

512

 

Gépek és felszerelés

2.165.000,00  

 

512100

Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés

1.300.000,00  

 

512200

Adminisztratív felszerelés

865.000,00  

 

512210

Irodai felszerelés

250.000,00  

 

512220

Számítógépes felszerelés

500.000,00  

 

512230

Kommunikációs felszerelés

50.000,00  

 

512240

Elektronikai és fotózási felszerelés

50.000,00  

 

512250

Háztartási és vendéglátási felszerelés

15.000,00  

515

 

Szellemi vagyon

1.800.000,00  

 

515110

Számítógépes szoftver

1.000.000,00  

 

515120

Irodalmi és művészeti alkotások

800.000,00  

 

 

 Mindösszesen:

138.054.242,64  

             

 5. szakasz

 

            A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.

6. szakasz

 

           Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

           Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/50/2011__

Kelt: _2011. június 23-án__

                                                                                 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző