57/2011-számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének f.) és o.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács XV. rendes ülésén, 2011. október 20-án meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

        Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozata (elfogadva 2011. április 5-én  H/15/2011 iratszám alatt és 2011. szeptember 16-án H/54/2011 iratszám alatt).

 

2. szakasz  

 

         A 3. szakasz (3) bekezdése után a következő (4) bekezdés kerül hozzáadásra:

„A folyó évben az előző pályázati kiírásból fennmaradó, nem odaítélt ösztöndíjakra vagy szükség szerint a költségvetés lehetőségeinek keretei között újabb ösztöndíjakra vonatkozóan, az ezen szakaszban meghatározott határidőktől eltérően a Tanács elnöke újabb pályázati felhívást tehet közzé az előző pályázati felhívás lezárást követően.”

3. szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

 

4. szakasz

 

            Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

            Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/57/2011__

Kelt: _2011. október 20-án__

 

 ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

 Várkonyi Zsolt, jegyző