61/2011-számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS SZERVEIBEN LEVŐ MUNKAHELYEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének b) és c) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), 2011. november 22-én, a Tanács XVI. rendes ülésén  meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

SZERVEIBEN LEVŐ MUNKAHELYEK

SZABÁLYOZÁSÁRÓL  SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

 

         Ezen határozattal módosításra kerül a a Magyar Nemzeti Tanács szerveiben levő munkahelyek szabályozásáról szóló határozat amely 2010. szeptember 3-án lett elfogadva 24/2010 iratszám alatt.

 

2. szakasz

 

       Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

      A Tanács szerveiben betölthető munkahelyek száma a következőképpen kerül meghatározásra:

I - a Tanács elnöke……………………………… -1

II - a Tanács Közigazgatási Hivatalában összesen 17 munkahely, ezek csoportonként

                   a./ a Közigazgatási Hivatal elnöke - 1

                   b./ tanácsos                                     - 6

                   c./ hivatalnok                                  - 9

                   d./ gyakornok                                  - 1

III- A Tanács állandó bizottságaiban ………….. - 6

         Összeszen 24 betölthető munkahely.

 

3. szakasz

 

         A határozat további rendelkezései hatályban maradnak.

 

     4.  szakasz

 

         Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

         Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:__H/61/2011__

Kelt:_2011. november 22-én__

 

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                       

Várkonyi Zsolt, jegyző