64/2011-számú MNT határozat- A TANÁCS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2011. október 20-án iratszám alatt), a XVII. rendes ülésén, 2011. december 29-én meghozza:

 

A TANÁCS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

 

        A Tanács 2012. évi bevételeinek összegét 378.354.725,00 dinárban állapítja meg.

 

2. szakasz

 

        A Tanács 2012. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

 

     

Gazdasági jegyzékszám 

 

Bevételi forrás

Összeg

3117

A 2011. évből átvitt eszközök

115.000.000,00

7310

Külföldi adományok

176.835.000,00

7330

Költségvetési támogatás

83.998.015,00

 

Köztársasági

63.273.015,00

 

Tartományi

17.025.000,00

 

Önkormányzati

3.700.000,00

7411

Kamatbevétel

1.500.000,00

7440

Jogi és természetes személyek önkéntes adományai

46.710,00

7450

Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek

975.000,00

 

 Mindösszesen:

378.354.725,00  

 

 

 

 

3. szakasz

 

A Tanács 2012. évi kiadásainak összegét 378.354.725,00 dinárban állapítja meg.

 

4. szakasz

 

A Tanács 2012. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra: 

       

Gazdasági jegyzékszám

Kontó

Kiadási előirányzat

Összeg

 

 

 

 

410

 

Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

37.660.000,00  

411

411000

Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei

22.000.000,00  

412

412000

Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

7.250.000,00  

413

413000

Természetbeni juttatások

560.000,00  

 

413119

Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi)

180.000,00  

 

413142

Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka

100.000,00  

 

413160

Parkolás

280.000,00  

415

415110

Alkalmazottak útiköltségtérítése

450.000,00  

416

 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások

7.400.000,00  

 

416130

MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

7.400.000,00  

 

 

 

 

420

 

Áruk és szolgáltatások igénybevétele

54.803.387,00  

421

 

Állandó költségek

3.845.000,00  

 

421100

A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei

300.000,00  

 

421210

Elektromos energia költsége

20.000,00  

 

421390

Egyéb kommunális költségek

25.000,00  

 

421400

Kommunikációs költségek

1.500.000,00  

 

421410

Telefonok

1.200.000,00  

 

421420

Postai és kézbesítési költségek

300.000,00  

 

421500

Biztosítási költség

450.000,00  

 

421510

Vagyonbiztosítás

350.000,00  

 

421520

Alkalmazottak biztosítása

100.000,00  

 

421610

Terembérlet

250.000,00  

 

421620

Felszerelések bérlete

100.000,00  

 

421910

Egyéb költségek

1.200.000,00  

422

 

Utazási költségek

16.810.000,00  

 

422110

Belföldi napidíj

250.000,00  

 

422120

Utazási költségek belföldön

50.000,00  

 

422130

Szállásköltségek belföldön

250.000,00  

 

422190

Egyéb belföldi utazási költség

2.650.000,00  

 

422210

Külföldi napidíj

50.000,00  

 

422220

Utazási költségek külföldön

50.000,00  

 

422230

Szállásköltségek külföldön

100.000,00  

 

422290

Egyéb külföldi utazási költség

300.000,00  

 

422410

Diákok utaztatása

13.060.000,00  

 

422900

Egyéb szállítási költség

50.000,00  

423

 

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

18.497.387,00  

 

423100

Adminisztratív szolgáltatások

1.750.000,00  

 

423110

Fordítási szolgáltatások

750.000,00  

 

423130

Könyvelési szolgáltatások

250.000,00  

 

423190

Egyéb adminisztratív szolgáltatások

750.000,00  

 

423200

Számítástechnikai szolgáltatások

350.000,00  

 

423300

Alkalmazottak oktatása és képzése

500.000,00  

 

423400

Tájékoztatási szolgáltatások

9.091.800,00  

 

423410

Nyomdai szolgáltatás

2.577.000,00   

 

423430

Reklám és propaganda

100.000,00  

 

423440

Média szolgáltatások

6.414.800,00  

 

 

   Magyar Szó

2.000.000,00  

 

 

   Hét Nap

1.750.000,00  

 

 

   Pannon

1.500.000,00  

 

 

   videóablak

212.400,00  

 

 

   Panda Rádió

212.400,00  

 

 

   Vajdaság Ma

420.000,00  

 

 

   sajtófigyelő és egyéb

300.000,00  

   

   újságelőfizetések

20.000,00  

 

423500

Szakszolgáltatások

3.723.000,00  

 

423510

Revíziós szolgáltatás

285.000,00  

 

423590

Egyéb szakszolgáltatás

3.438.000,00   

 

 

   Munkavédelem

100.000,00  

 

 

    ELO

500.000,00  

 

 

   Kultúra

560.000,00  

 

 

   Felsőoktatás

400.000,00  

 

 

   Média

1.328.000,00  

 

 

   Hivatalos nyelvhasználat

390.000,00  

 

 

    MNT honlapon végzett javítások

60.000,00   

 

 

    egyéb

100.000,00  

 

423700

Reprezentációs költség

3.082.587,00  

424

 

Speciális szolgáltatások

5.986.000,00  

 

424210

Oktatási szolgáltatás

5.720.400,00  

 

 

   Közoktatás

1.460.800,00  

 

 

   Felsőoktatás

3.340.000,00  

 

 

   Média

99.600,00  

 

 

   Hivatalos nyelvhasználat

720.000,00  

 

 

    egyéb

100.000,00  

 

424220

Kulturális szolgáltatás

265.600,00  

425

 

Folyó javítás és karbantartás

600.000,00  

 

425100

Épületek folyó javítási és karbantartási költségei

50.000,00  

 

425200

Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei

550.000,00  

 

425210

Közlekedési felszerlés folyó javítási és karbantartási költségei

300.000,00  

 

425220

Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei

250.000,00  

426

 

Anyagköltség

9.065.000,00  

 

426100

Adminisztratív anyagok költsége

525.000,00  

 

426110

Irodaanyagok

300.000,00  

 

426120

Ruházat, lábbeli, uniformis

50.000,00  

 

426130

Biodekoráció

100.000,00  

 

426190

Egyéb adminisztratív anyag

75.000,00  

 

426300

Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok

300.000,00  

 

426400

Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

1.200.000,00  

 

426600

Oktatáshoz kapcsolódó anyagok

7.000.000,00  

 

426800

Tisztítószerek és egyéb

40.000,00  

 

 

 

 

460

 

Támogatások és egyéb transzferek

160.255.400,00  

465

465100

Egyéb folyó támogatások és transzferek

160.255.400,00  

 

 

   Kultúra

37.100.000,00  

 

 

   Közoktatás

14.405.400,00  

 

 

   Felsőoktatás

106.600.000,00  

 

 

   Média

2.000.000,00  

 

 

   egyéb

150.000,00  

       

480

 

Egyéb kiadások

31.060.000,00  

481

481900

Non-profit szervezetek támogatása

20.065.000,00  

482

482100

Egyéb adók

10.965.000,00  

 

482200

Kötelező illetékek

30.000,00  

 

 

 

 

490

 

Adminisztratív költségvetési  transzferek és tartalék eszközök

900.000,00

499

499000

Tartalék eszközök

900.000,00

       

510

 

Alapeszközök

93.675.938,00  

511

 

Épületek és egyéb

91.960.938,00  

 

511200

Épületek és létesítmények építése

91.960.938,00  

512

 

Gépek és felszerelés

545.000,00  

 

512100

Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés

100.000,00  

 

512200

Adminisztratív felszerelés

445.000,00  

 

512210

Irodai felszerelés

100.000,00  

 

512220

Számítógépes felszerelés

300.000,00  

 

512230

Kommunikációs felszerelés

10.000,00  

 

512240

Elektronikai és fotózási felszerelés

20.000,00  

 

512250

Háztartási és vendéglátási felszerelés

15.000,00  

515

 

Szellemi vagyon

1.170.000,00  

 

515110

Számítógépes szoftver

400.000,00  

 

515120

Irodalmi és művészeti alkotások

770.000,00  

   

 Mindösszesen:

378.354.725,00  

           

         

5. szakasz

 

         A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.

 

6. szakasz

 

           Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

           Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/64/2011__

Kelt: _2011. december 29-én_

                                                                                  

 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző