9/2012 -számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXII. rendes ülésén, 2012. június 19-én meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

 

1. szakasz

 Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozata (elfogadva 2011. április 5-én  H/15/2011 iratszám, 2011. szeptember 16-án H/54/2011 iratszám és 2011. október 20-án H/57/2011 iratszám alatt).

 

2. szakasz

 A 2. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„A Tanács ezen határozata alapján ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzés első évfolyamára és magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.”

   

3. szakasz

 

     A 9. szakasz 1. bekezdésének 9. pontja után új 10. pont kerül hozzáadásra a következők szerint:

       10.- nappali tagozatos képzés esetén……………………………………………12 pont

 

 

4. szakasz

 

A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

 

 

   5. szakasz

 

  Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék ahatározategységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

6. szakasz

 

              Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

              Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/9/2012___

Kelt: _2012. június 19-én_

 

 

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                

Várkonyi Zsolt, jegyző