18/2012 számú MNT határozat az MNT DEMOSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXV. rendes ülésén, 2012. szeptember 27-én meghozza

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ  HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

  1. szakasz

       Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án  H/18/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/58/2011 iratszám és  2012. június 19-én H/10/2012 iratszám alatt).

2. szakasz

        A 7. szakasz (2) bekezdése a következőképpen módosul:

        „A demonstrátori ösztöndíjra jogosult demonstrátor hallgató és a Közigazgatási Hivatal a demonstrátori ösztöndíj szerződésben szabályozzák az ösztöndíj dinárösszegének módosítását jelentősebb devizaárfolyam módosulás esetére.” 

3. szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak.

 

4. szakasz

  Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék ahatározat egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

5. szakasz

              Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

              Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/18/2012_

Kelt: _2012. szeptember 27-én_

 

___________________                                                        _________________

 ifj. dr. Korhecz Tamás                                                               Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                            jegyző


18/2012 számú MNT határozat az MNT DEMOSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL