19/2012 számú MNT határozat A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAINAK VALAMINT A TANÁCS SZÁMÁRA MUNKÁT VÉGZŐ MÁS SZEMÉLYEK ILLETMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének d) és e) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXV-ik rendes ülésén 2012. szeptember 27-én meghozza

                                                                                                                  

A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAINAK VALAMINT A TANÁCS SZÁMÁRA MUNKÁT VÉGZŐ MÁS SZEMÉLYEK ILLETMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

1 . szakasz

      Ezen határozattal módosításra kerül A Tanács és a Tanács által létrehozott testületek tagjainak valamint  a Tanács számára munkát végző más személyek illetményéről szóló határozat (elfogadva 2010. július 30-án 20/2010 iratszám és 2011. december 29-én H/66/2011 iratszám alatt).

2. szakasz

     Az 1. szakasz 1. bekezdését követően egy új második bekezdés kerül hozzáadásra a következők szerint:

  Az ezen szakasz 1. bekezdésének 6./ és 8./ pontjában meghatározottak, akik  illetményre jogosultak, amennyiben részt vesznek azon testületek ülésein amelynek tagjai, és annak vége előtt igazolatlanul távoznak, elveszítik jogosultságukat az illetmény kifizetésére. Az ülésről igazoltan való távozást az ülésen elnöklő hagyja jóvá, és ennek ténye az ülésről szóló jegyzőkönyvben is rögzítésre kerül.

3. szakasz

     A határozat további rendelkezései hatályban maradnak. 

4. szakasz

     Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.  

     Jelen határozat  a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

        

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/19/2012__

Kelt: _2012. szeptember 27-én_

 

         ifj. dr. Korhecz Tamás                                                               Várkonyi Zsolt

                  elnök                                                                                         jegyző    


19/2012 számú MNT határozat A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAINAK VALAMINT A TANÁCS SZÁMÁRA MUNKÁT VÉGZŐ MÁS SZEMÉLYEK ILLETMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL