20/2012 számú MNT határozat A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAI UTAZÁSI, SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL ÉS GÉPKOCSIHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének d) és e) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXV-ik rendes ülésén 2012. szeptember 27-én meghozza

A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAI UTAZÁSI, SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL ÉS  GÉPKOCSIHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

 MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

1 . szakasz

      Ezen határozattal módosításra kerül A Tanács és a Tanács által létrehozott testületek tagjai utazási, szállás és étkezési költségeinek megtérítéséről és gépkocsihasználatáról szóló határozat (elfogadva 2011. február 28-án, H/14/2011 iratszám és  2012. január 30-án H/3/2012 iratszám alatt).

2. szakasz

       A 4. szakasz 9. bekezdése után a következő 10. bekezdés kerül hozzáadásra:

     Az ezen szakaszban meghatározott útiköltség térítésre jogosultak, amennyiben részt vesznek azon testületek ülésein amelynek tagjai, és annak vége előtt igazolatlanul távoznak, elveszítik jogosultságukat az útiköltség kifizetésére. Az ülésről igazoltan való távozást az ülésen elnöklő hagyja jóvá, és az ülésről szóló jegyzőkönyvben is rögzítésre kerül.

3. szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak. 

4. szakasz

       Jelen hatrározat az elfogadásának napján lép hatályba.  

       Jelen határozat  a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

        

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/20/2012_

Kelt: _2012. szeptember 27-én__

 

         ifj. dr. Korhecz Tamás                                                               Várkonyi Zsolt

                  elnök                                                                                      jegyző    


20/2012 számú MNT határozat A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAI UTAZÁSI, SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSÉRŐL ÉS GÉPKOCSIHASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL