21/2012 számú MNT határozat A MAGYAR NEMZETI TANÁCS SZERVEIBEN LEVŐ MUNKAHELYEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATA

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének b) és c) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), 2012.szeptember 27-én a Tanács XXV. rendes ülésén  meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS SZERVEIBEN LEVŐ MUNKAHELYEK

SZABÁLYOZÁSÁRÓL  SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

  1. szakasz

         Ezen határozattal módosításra kerül a a Magyar Nemzeti Tanács szerveiben levő munkahelyek szabályozásáról szóló határozat (elfogadva 2010. szeptember 3-án 24/2010 iratszám, és 2011. november 22-én H/61/2011 iratszám alatt).

     2. szakasz

       Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

     “A Tanács szerveiben betölthető munkahelyek száma a következőképpen kerül meghatározásra:

I - a Tanács elnöke……………………………… -1

II - a Tanács Közigazgatási Hivatalában összesen 18 munkahely, ezek csoportonként

                   a./ a Közigazgatási Hivatal elnöke - 1

                   b./ tanácsos                                     - 6

                   c./ hivatalnok                                  - 10

                   d./ gyakornok                                  - 1

III- A Tanács állandó bizottságaiban ………….. - 6

         Összeszen 25 betölthető munkahely.

 

3. szakasz

         A határozat további rendelkezései hatályban maradnak.

 

     4.  szakasz

         Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

         Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/21/2012__

Kelt:_2012. szeptember 27-én__

                                                                                   

ifj.dr. Korhecz Tamás                                                                         Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                                           jegyző     

                                                                         


21/2012 számú MNT határozat A MAGYAR NEMZETI TANÁCS SZERVEIBEN LEVŐ MUNKAHELYEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL