Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnökének közleménye az Alkotmány Bíróság döntéséről a Nemzeti Tanácsok jogköreinek alkotmányossága kapcsán

A Magyar Nemzeti Tanács csalódottsággal értesült a szerbiai Alkotmánybíróság január 16-ai döntéséről, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította és hatályon kívül helyezte a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény egyes rendelkezéseit. Két törvényszakaszt (23. szakasz: A jogi aktusok semmissége és 24. szakasz: Az alapítói jogok átruházása) teljes egészében, további nyolc törvényszakaszt (10. szakasz: Általános hatáskörök, 12. szakasz: Hatáskörök az oktatás területén - Az intézmények irányításában való részvétel, 15. szakasz: Egyéb hatáskörök az oktatás területén, 19. szakasz: Hatáskörök a tájékoztatás területén - Alapítói jogok, 20. szakasz: Hatáskörök a tájékoztatás területén - Az intézmények igazgatásában való részvétel, 25. szakasz - A köztársasági szervekkel való viszony, 26. szakasz - Az autonóm tartomány és a helyi önkormányzat szerveivel való viszony, 27. szakasz - Nemzetközi és regionális együttműködés) pedig részben nyilvánított alkotmányellenesnek a taláros testület. A hatálytalanított rendelkezések egyike-másika  olyan kollektív kisebbségi jogokat biztosított, amelyeket a Magyar Nemzeti Tanács hosszú évek óta törvényesen gyakorolt, azaz a döntéssel a kisebbségi jogok elért szintje csökkent, szerzett jogok sérültek. Ezek a hatálytalanított rendelkezések elsősorban a magyar többségű és kiemelt jelentőségű oktatási intézményekkel összefüggő igazgatási jogainkat érintik.

Noha alkotmányjogi szempontból a döntés egyes részei előtt értetlenül állunk, azt mindenképpen pozitívan értékelhetjük, hogy az AB döntése megerősíti, hogy a közvetlenül megválasztott nemzeti tanácsok közhatalmi jogosítványokkal rendelkezhetnek, hogy átvehetik az oktatási és kulturális közintézmények alapító jogait, valamint, hogy a nemzeti tanácsok jogosítványai a kultúra és a hivatalos nyelvhasználat területén teljes mértékben érintetlenek maradtak. Miközben reménykedünk benne, hogy a törvényhozás megfelelő megoldásokkal pótolja a hatálytalanított rendelkezéseket, ezúttal is bebizonyosodott, hogy Szerbiában a kisebbségvédelem területén is „az egy lépés előre – egy lépés hátra gyakorlat érvényesül”.

 

Dr. Korhecz Tamás s.k., az MNT elnöke