24/2012 MNT határozat a Tanács 2012. évi pótköltségvetéséről

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2012 iratszám alatt),aXXVIII.rendes ülésén,2012. december 27-én meghozza:

 

A TANÁCS 2012. ÉVI MÁSODIK PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

 

        A Tanács 2012. évi bevételeinek összegét 375.500.806,38 dinárban állapítja meg.

 

2. szakasz

 

        A Tanács 2012. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

     

Gazdasági jegyzékszám

Bevételi forrás

Összeg

3117

A 2011. évből átvitt eszközök

112.821.135,49

7310

Külföldi adományok

171.679.371,39

7330

Költségvetési támogatás (köztársasági, tartományi és önkormányzati)

80.032.441,13

 

Köztársasági

57.908.690,00

 

Tartományi

17.144.280,00

 

Önkormányzati

4.979.471,13

7411

Kamatbevétel

7.898.505,98

7440

Jogi és természetes személyek önkéntes adományai

58.392,00

7450

Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek

3.010.960,39

 

 Mindösszesen:

375.500.806,38      

 

 

 

 

3. szakasz

 

A Tanács 2012. évi kiadásainak összegét 375.500.806,38 dinárban állapítja meg.

 

4. szakasz

 

A Tanács 2012. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

       

Gazdasági jegyzékszám

Kontó

Kiadási előirányzat

Összeg

 

 

 

 

410

 

Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

33 690 000,00  

411

411000

Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei

22 000 000,00  

412

412000

Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

6 580 000,00  

413

413000

Természetbeni juttatások

560 000,00  

 

413119

Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi)

180 000,00  

 

413142

Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka

100 000,00  

 

413160

Parkolás

280 000,00  

415

415110

Alkalmazottak útiköltségtérítése

350 000,00  

416

 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások

4 200 000,00  

 

416130

MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

4 200 000,00  

 

 

 

 

420

 

Áruk és szolgáltatások igénybevétele

51.701.492,80  

421

 

Állandó költségek

3.130.000,00  

 

421100

A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei

300.000,00  

 

421210

Elektromos energia költsége

20.000,00  

 

421390

Egyéb kommunális költségek

25.000,00  

 

421400

Kommunikációs költségek

1.050.000,00  

 

421410

Telefonok

750.000,00  

 

421420

Postai és kézbesítési költségek

300.000,00  

 

421500

Biztosítási költség

415.000,00  

 

421510

Vagyonbiztosítás

350.000,00  

 

421520

Alkalmazottak biztosítása

65.000,00  

 

421610

Terembérlet

100.000,00  

 

421620

Felszerelések bérlete

20.000,00  

 

421910

Egyéb költségek

1.200.000,00  

422

 

Utazási költségek

13.506.100,00  

 

422110

Belföldi napidíj

200.000,00  

 

422120

Utazási költségek belföldön

30.000,00  

 

422130

Szállásköltségek belföldön

100.000,00  

 

422190

Egyéb belföldi utazási költség

2.500.000,00  

 

422210

Külföldi napidíj

50.000,00  

 

422220

Utazási költségek külföldön

50.000,00  

 

422230

Szállásköltségek külföldön

100.000,00  

 

422290

Egyéb külföldi utazási költség

360.000,00  

 

422410

Diákok utaztatása

10.036.100,00  

 

422900

Egyéb szállítási költség

80.000,00  

423

 

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

18.785.000,00  

 

423100

Adminisztratív szolgáltatások

1.720.000,00  

 

423110

Fordítási szolgáltatások

720.000,00  

 

423130

Könyvelési szolgáltatások

250.000,00  

 

423190

Egyéb adminisztratív szolgáltatások

750.000,00  

 

423200

Számítástechnikai szolgáltatások

350.000,00  

 

423300

Alkalmazottak oktatása és képzése

150.000,00  

 

423400

Tájékoztatási szolgáltatások

7.845.000,00  

 

423410

Nyomdai szolgáltatás

1.500.000,00  

 

423430

Reklám és propaganda

150.000,00  

 

423440

Média szolgáltatások

6.195.000,00  

 

 

   Magyar Szó

2.000.000,00  

 

 

   Hét Nap

1.500.000,00  

 

 

   Pannon

1.500.000,00  

 

 

   videóablak

250.000,00  

 

 

   Panda Rádió

200.000,00  

 

 

   Vajdaság Ma

420.000,00  

 

 

   sajtófigyelő és egyéb

300.000,00  

 

 

   újságelőfizetések

25.000,00  

 

423500

Szakszolgáltatások

5.470.000,00  

 

423510

Revíziós szolgáltatás

200.000,00  

 

423590

Egyéb szakszolgáltatás

5.270.000,00  

 

 

   Munkavédelem

40.000,00  

 

 

    ELO

885.000,00  

 

 

   Kultúra

3.025.000,00  

 

 

   Felsőoktatás

750.000,00  

 

 

   Média

0,00  

 

 

   Hivatalos nyelvhasználat

410.000,00  

 

 

    MNT honlapon végzett javítások

60.000,00  

 

 

    egyéb

100.000,00  

 

423700

Reprezentációs költség

3.250.000,00  

424

 

Speciális szolgáltatások

7.060.000,00  

 

424210

Oktatási szolgáltatás

6.435.000,00  

 

 

   Közoktatás

695.000,00  

 

 

   Felsőoktatás

4.900.000,00  

 

 

   Média

0,00  

 

 

   Hivatalos nyelvhasználat

790.000,00  

 

 

    egyéb

50.000,00  

 

424220

Kulturális szolgáltatás

625.000,00  

425

 

Folyó javítás és karbantartás

600.000,00  

 

425100

Épületek folyó javítási és karbantartási költségei

50.000,00  

 

425200

Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei

550.000,00  

 

425210

Közlekedési felszerlés folyó javítási és karbantartási költségei

300.000,00  

 

425220

Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei

250.000,00   

426

 

Anyagköltség

8.620.392,80  

 

426100

Adminisztratív anyagok költsége

555.000,00  

 

426110

Irodaanyagok

300.000,00  

 

426120

Ruházat, lábbeli, uniformis

50.000,00  

 

426130

Biodekoráció

160.000,00  

 

426190

Egyéb adminisztratív anyag

45.000,00  

 

426300

Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok

300.000,00  

 

426400

Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

1.300.000,00  

 

426610

Oktatáshoz kapcsolódó anyagok

6.255.392,80  

 

426620

Kultúrához kapcsolódó anyagok

170.000,00  

 

426800

Tisztítószerek és egyéb

40.000,00  

 

 

 

 

460

 

Támogatások és egyéb transzferek

161.665.000,00  

465

465100

Egyéb folyó támogatások és transzferek

161.665.000,00  

 

 

   Kultúra

23.780.000,00  

 

 

   Közoktatás

16.200.000,00  

 

 

   Felsőoktatás

116.250.000,00  

 

 

   Média

5.320.000,00  

 

 

   Hivatalos nyelvhasználat

40.000,00  

 

 

   egyéb

75.000,00  

 

 

 

 

480

 

Egyéb kiadások

31.575.000,00  

481

481900

Non-profit szervezetek támogatása

20.500.000,00   

482

482100

Egyéb adók

11.000.000,00  

 

482200

Kötelező illetékek

75.000,00  

 

 

 

 

490

 

Adminisztratív költségvetési  transzferek és tartalék eszközök

499.313,58  

499

499000

Tartalék eszközök

499.313,58  

 

 

 

 

510

 

Alapeszközök

96.370.000,00  

511

 

Épületek és egyéb

92.690.000,00  

 

511200

Épületek és létesítmények építése

92.690.000,00  

512

 

Gépek és felszerelés

3.180.000,00  

 

512100

Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés

20.000,00  

 

512200

Adminisztratív felszerelés

3.160.000,00  

 

512210

Irodai felszerelés

100.000,00  

 

512220

Számítógépes felszerelés

3.000.000,00  

 

512230

Kommunikációs felszerelés

30.000,00  

 

512240

Elektronikai és fotózási felszerelés

20.000,00  

 

512250

Háztartási és vendéglátási felszerelés

10.000,00  

515

 

Szellemi vagyon

500.000,00  

 

515110

Számítógépes szoftver

400.000,00  

 

515120

Irodalmi és művészeti alkotások

100.000,00  

   

 Mindösszesen:

375.500.806,38     

           

         

 

5. szakasz 

 

            A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.

 

6. szakasz

 

           Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

           Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/24/2012_

Kelt: _2012. december 27-én__

                                                                                 

 

         ifj.dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                  elnök                                                                                         jegyző    24/2012 MNT határozat a Tanács 2012. évi pótköltségvetéséről