A 2012-es év feladatai

2012. évi munkaterv

A kultúra jövő évi munkatervét az MNT 16. rendes ülésén elfogadott Vajdasági magyar kulturális stratégia 2012–2018-ban meghatározott prioritások és célok  alapján meghatározott programok megvalósítása/annak kezdete jelenti.


A strartégiai célok területi felosztása a Stratégiában:
•    Kataszterek, adatbázisok
•    Digitalizálás
•    Web alapú szolgáltatások


A Stratégia alappillére ezen területi felosztások felett:
I.    Örökségvédelem
II.   Értékteremtés


Az I. pont alá – a kataszterek, adatbázisok köré szerveződve –  a kultúra 2012-es munaktervében a következő programok sorolandók:
•  Képzőművészeti állandó kiállítás:  Szabadka, Városi Múzeum; Zenta, TLKMK  új néprajzi, állandó kiállítás (határidő-2012–2013)
•    Két tájház felmérése; egy, közgyűjteményen kívüli képzőművészeti hagyaték – Baranyi – felmérése; katolikus templomok katasztere, 1944–1948-as kutatások; (határidő-2012/2016)
•    Aradi vértanúk, kismúzeum, Elemér (határidő-2012 augusztus)
•    Topolyai múzeum önállósulása (határidő-2012. december 31.)
•    Petőfi Sándor egész alakos szobrának felállítása Óbecsén (határidő-2012. március 15.)
Az I. pont alá – a digitalizálás köré szerveződve –  a kultúra 2012-es munkatervében a következő programok sorolandók:
•    Szabadkai Város Könyvtár digitalizálási programja (határidő-2012–2016)
Az I. pont alá – a web alapú szolgáltatások köré szerveződve –  a kultúra 2012-es munkatervében a következő programok sorolandók:
•    VMKK internetes kiterjesztése (folyamatos) + nyomtatott.


A II. pont alá  a kultúra 2012-es munkatervében a következő programok sorolandók:
•    Durindó, Gyöngyösbokréta, Kőketánc szemléken a zenekari költségek (határidő-2012-től)
•  Óbecsei Petőfi Sándor MKK bővítésének tervdokumentációja (pályázás feltétele) (határidő-2012 június)
•    Gombosi Arany János MME Tájház és közösségi ház állagmegóvása (határidő-2012 március)
•    Doroszlói Móricz Zsigmond MME nyári rendezvényekhez udvar-rendezés (határidő-2012 március)
•    Kishegyesi színházterem felújítási tervdokumentációja (pályázás feltétele) (határidő-2012 június)
•    Kiemelt rendezvények támogatása (határidő-2012-től)
•    Hivatásos színházak tájolási programja (határidő-2012 február–december)
•    Tanyaszínházi bánáti turnéja (határidő-2012 július)
•    Néptánc betanítására történő oktatás útiköltség díja (határidő-2012–2013)
•   Minőségvédelem – kortárs vajdasági magyar művészeti alkotások szakmai színvonala (határidő-2012  decemberig)
•    Tematikus megemlékezések (határidő-2012 decemberig)
•  Általános pályázat művelődési egyesületek és civil szervezetek részére (programok, rezsiköltségek, eszközbeszerzés) (határidő-2012 március és szeptember)

MNT jelentések, beszámolók
1. Jelentés a Vajdasági magyar kulturális stratégia 2012–2018 megvalósulásáról (határidő-2012. december 31.)
2. Jelentés a Közigazgatási Hivatal kultúra területén kifejtett tevékenységéről és az állami intézmények részéről a nemzeti tanácsokról szóló törvény – a kultúra területén meghozott záradékok, végzések, döntések –  tiszteletben tartásáról (határidő-2013. január)
3.    Az MNT által társalapított intézmények munkabeszámolója (határidő-2012. december 31.)
4.    Kulturális Bizottság beszámolója a köztársasági,  tartományi, önkormányzati pályázatok alakulásáról