2/2013-as számú MNT határozat a Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat módosításáról

 

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének a) és c) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), XXX. rendes ülésén 2013. február 27-én meghozza

                                                                                                                              

A TANÁCS KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1.      szakasz

      Jelen határozattal módosításra kerül A Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat (elfogadva 2010. július 3-án 15/2010 iratszám és 2012. július 25-én H/13/2012 alatt)

2.      szakasz

   A  3. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja a következőképpen változik:

3) javaslatot terjeszt a Tanács elé a tartomány illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények igazgatója, megbízott igazgatója, igazgató és felügyelő bizottsági tagjai kinevezésre  vagy felmentésre javasolt személyekre vonatkozóan,

 

3.      szakasz

  A 3. szakaszt követően új 3/a szakasz kerül hozzáadásra a következők szerint:

 

3/a szakasz

     A Bizottság kinevezi vagy javaslatot tesz, vagy véleményezi, vagy előzetes jóváhagyását adja a helyi önkormányzatok illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények igazgatója, megbízott igazgatója, igazgató és felügyelő bizottsági tagjai kinevezésre vagy felmentésre javasolt személyekre vonatkozóan, az alapító jogok átruházásáról szóló határozat illetve az alapítók közötti jogok és kötelezettségek meghatározásáról szóló szerződés rendelkezéseinek értelmélben

 

4.      szakasz

A 4. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja a következőképpen változik:

1) kinevezi illetve javaslatot tesz az intézmény egy igazgatóbizottsági és egy felügyelő bizottsági tagjára vonatkozóan, az  intézmény alapító határozata rendelkezéseinek értelmélben

 

5.      szakasz

 

       Az  5. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja a következőképpen változik:

15)javaslatot terjeszt a Tanács elé a tartomány illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények munkatervére, pénzügyi tervére, éves szakmai beszámolójára és zárszámadására vonatkozólag.

 

6.      szakasz

 

  Az  5. szakasz 1. bekezdése 15. pontját követően követően új 15/a pont kerül hozzáadásra a következők szerint:

     „15/a) A Bizottság véleményezi, jóváhagyja vagy előzetes jóváhagyását adja a helyi önkormányzatok illetékes szervével társalapított intézmények esetében az intézmények munkatervére,  pénzügyi tervére, éves szakmai beszámolójára és pénzügyi beszámolójára az alapító jogok átruházásáról szóló határozat illetve az alapítók közötti jogok és kötelezettségek meghatározásáról szóló szerződés rendelkezéseinek értelmélben, illetve szükség szerint tájékoztató jelleggel a Tanács elé utalhatja.

 

7.      szakasz

     A határozat  további rendelkezései hatályban maradnak.

 

8.      szakasz

 

    Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

    Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/2/2013___

Kelt: _2013. február 27-én__

                       

                     

         ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                Várkonyi Zsolt

                  elnök                                                                                      jegyző   


2/2013-as számú MNT határozat a Tanács Kulturális Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat módosításáról