12/2013 számú MNT határozat a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásáról szóló határozat módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXXVI. rendes ülésén, 2013. szeptember 11-én meghozza a

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

VÁRADY KIVÁLÓSÁGI  ÖSZTÖNDÍJ-HITEL  PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT  

1.      szakasz

         Ezen határozattal módosításra kerül a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásáról szóló határozata (elfogadva 2013. július 1-én H/8/2013 iratszám alatt).

2.      szakasz

           A 4. szakasz 1. bekezdése a következőképpen módosul:

Az ezen határozat alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak pályázati kiírására a folyó év augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kerül sor.

3.      szakasz

            A 4. szakasz 3. bekezdése a következőképpen módosul:

Az ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás a pályázat kiírásától kezdődően a folyó év november 15-ig áll nyitva.

4.      szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak.

 

                                                                        5. szakasz

            Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

            Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/12/2013___

Kelt: __2013. szeptember 11-én___

 

 

 

            ___________________                                                          _________________

              ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                        elnök                                                                                      jegyző


12/2013 számú MNT határozat a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásáról szóló határozat módosításáról