13/2013 számú MNT határozat a vajdasági magyarság nemzeti jelképeiről és ünnepeiről szóló határozat módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 10. szakasza  (1.) bekezdésének 5) pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009), a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének a) és k) pontja, 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt)2013. december  3-án a Tanács XXXVIII. rendes ülésén meghozza

A VAJDASÁGI MAGYARSÁG NEMZETI JELKÉPÉRŐL ÉS ÜNNEPEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

  1. szakasz

 

      Ezen határozattal módsításra kerül a Magyar Nemzeti Tanács  2005.szeptember 23-án 5/2005 iratszám és 2011. szeptember 16-án H/55/2013 iratszám alatt elfogadott A vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozata.

 

2. szakasz

      A határozat 4. szakaszának 14. pontja a következők szerin módosul:

  14.    avajdasági magyar képzőművészet napja  (november 14.),”

 

   3. szakasz

 

       A határozat 4.  szakaszának eddigi  14. - 15. pontjai egy sorszámmal eltolódnak és 15.- 16. sorszámmal ellátott  jelölést kapnak.

 

        4. szakasz

 

       A határozat további rendelkezési hatályban maradnak.

 

5. szakasz 

 

        Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

        Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

 MAGYAR NEMZETI TANÁCS

 Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/13/2013__

Kelt: _2013. december 3-án__

 

 

           ifj.dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                      elnök                                                                                    jegyző    


 


13/2013 számú MNT határozat a vajdasági magyarság nemzeti jelképeiről és ünnepeiről szóló határozat módosításáról