Bács Ódry Ágnes

Bács Ódry Ágnes 1977-ben Zomborban született.

2003-ban Angol nyelv és irodalom tanári és  alkalmazott nyelvészeti specializációs oklevelet szerez, a Szegedi Tudományegyetem, közben  SOCRATES – Erasmus Ösztöndíjjal a finországi  Joensuu város egyetemén tölt egy félévet.

2004-ben Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács képesítést szerez (angol-magyar, magyar-angol) a Szegedi Tudományegyetemen.

2005-ben kezdte meg PhD tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Angol Alkalmazot Nyelvészet PhD programjában, ahol abszolutóriumot szerzett 2008 szeptemberében. Szakterülete: nyelvi jogok, nyelvpolitika, többnyelvűség,

Disszertációjának témája: Szerbia nyelvpolitikája és az Uniós csatlakozási folyamat

2006. október óta

  • Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, szabadkai tagozatán a következő  tantárgyakat tanítja: angol nyelv, az idegennyelv-elsajátítás elmélete, az idegennyelv-elsajátítás gyakorlata
  • A 2005/05-ös iskolaév őszi felévében óraadó, Szegedi Tudományegyetem Angol - Amerikai Intézetetében
  • 2004-2005 között a Katedra Nyelviskolában tanít, Szegeden.
  • Több nemzetközi konferencia előadója, ahol a kisebbségi nyelvhasználat és a idegennyelv tanulás témakörében tart előadásokat magyar és angol nyelven.

 

KUTATÁSI TAPASZTALAT

2006. nov. 1. – 2008. ápr.31.

Az Európai Bizottság 6. keretprogramjában támogatott, 9 országot felölelő kutatás

LINEE– Languages in a Network of European Excellence

Alprojektum: Multilingualism and education

WP9 (9.sz. kutatócsoport): Regional case studies of multilingual education in (inter)regional settings

A kutatás száma: 028388

2007.06.18-23.

LINEE Training Institute, Brüsszel

 

PUBLIKÁCIÓK

  1. Mindenképpen az anyanyelve a legfontosabb...”: Kisebbségi magyar pedagógusok és az anyayelvvel kapcsolatos ideológiák. IN: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga szerk, MTA Nyelvtudományi Intézet–Gramma Nyelvi Iroda–Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra, 2009. p. 501-507.
  2. Linguistic ideologies of teachers teaching minority children.IN: Achieving Multilingualism: wills and ways Proceedings of the 1st International Conference on Multilingualism – ICOM.Otilia Martí Arnándiz–Maria Pilar Safont Jordà szerk., Universitat Jaume I: Castellón de la Plana. 2008. p. 292-303.
  3. Robert Phillipson: Kakukkfióka-e az angol az európai felsőoktatás nyelvi fészkében?IN: Jel-Kép 2007/2. p. 79-97. (Fordította: Ódry Ágnes)