4-2014 számú MNT határozat a családbarát önkormányzatnak és a példamutató nagycsaládnak odaítélendő díjak létrehozásáról és odaítélésének feltételeiről

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009 20/2014 AB határozat) 10. szakaszának 1. bekezdése 8) pontja, a Tanács Alapszabálya (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt) 16. szakaszának 1. bekezdése f) pontja és A Magyar Nemzeti Tanács Népesedési Akcióterve 2013-2017 elfogadásáról szóló határozat (elfogadva 2013. július 31-én H/10/2013 iratszám alatt)  rendelkezései alapján a Tanács XLII. rendes ülésén 2014. május 15-én elfogadja a  

 

A CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZATNAK ÉS A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁDNAK

ODAÍTÉLENDŐ DÍJAK LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZATOT

 

 

  1. szakasz

 

         A Magyar Nemzeti Tanács az elfogadott Népesedési Akcióterv rendelkezéseinek értelmében elő kívánja mozdítani az abban lefektetett célok megvalósulását a magyar nemzeti közösség által lakott önkormányzatokban és a magyar családokban különös tekintettel a:

-a gyermekvállalás gazdasági hátrányainak a mérséklésére, a gyermekbarát munkavállalási lehetőségek biztosítására,

- az anyaság, a gyermekválallás szellemi erkölcsi megbecsülésének a növelésére,

-az anyaságra és apaságra való érettség serkentésére és támogatására,

-az anya és a magzat életének és egészségének a megóvására valamint

-a gyermekvállalás, a család fontosságának elfogadtatására a közgondolkodásban, az oktatáson és a médián keresztül.  

  Jelen szakasz első bekezdésének megvalósulása céljából a Magyar Nemzeti Tanács létrehozza A családbarát önkormányzat - díjat és a Példamutató nagycsalád- díjat (továbbiakban: díjak), mely a Magyar Nemzeti Tanács erkölcsi elismerése és amely díszoklevél és érem adományozásából áll.

  A Magyar Nemzeti Tanács olyan önkormányzatokat illetve nagycsaládokat kíván díjban részesíteni amelyek/akik munkájukkal, emberi, közösségi magatartásukkal, egyéb tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak a szerbiai társadalmi- és politikai közéletnek.

 

2. szakasz

A díjakat évente egy alkalommal a Magyar Nemzeti Tanács által kinevzésre kerülő Bizottság ítéli oda egy önkormányzatnak és egy nagycsaládnak akik hozzájárultak a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési Akciótervében lefektetett célok megvalósulásához.

     A díjak kiosztása Anyák napján (május első vasárnapja) történik meg évente egy alkalommal, kivételesen a 2014-es évben, amikor ezen díjak kiosztásának határideje augusztus  31.    

A díjak odaítéléséről a Bizottság a bizottsági tagok egyszerű többségének szavazatával dönt, külön határozattal.

A Bizottság döntése ellen a díjak odaítélésről,  nincs mód fellebbezésre.

 

3. szakasz

 

A Bizottság a következő mércék mentén dönt a díjak odaítéléséről:

Családbarát önkormányzat:

-          az adott önkormányzat illetékes szerve elfogadta a helyi népesedési akciótervet, amely összhangban van a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési Akciótervvével,

-          az adott önkormányzat a helyi akciótervhez megvalósításához pénzforrásokat rendelt, melyeket beépített a költségvetésbe és azt az önkormányzat illetékes szerv elfogadta,  

-          az adott önkormányzat együttműködik a Magyar Nemzeti Tanács Népesedési Akciótervének végrehajtását végző szakemberrel és együttműködik a munkatestületekkel

-          bevezette a nagycsaládos kártyát és kedvezményeket rendel hozzá

-          együttműködik a gyermekekkel foglalkozó civil szervezetekkel és támogatja munkájukat.

 

Példamutató nagycsalád:

-          a család tagjai között legkevesebb három gyermek él együtt a szüleivel, amelyek közül legalább egy még kiskorú,

-          a szülők  boldog, harmonikus házasságban élnek,

-          a gyermekek megfelelő neveltetést kapnak,  

-          a család tagjai elismert tagjai a magyar közösségnek,

-          a család egyéb szakmai és emberi kvalitások, mely miatt érdemes a jelölt család az elismerésre.

     A Bizottság a díjak odaítéléséről szabad mérlegelése alapján dönt, de figyelembe veheti a díjak odítélésre vonatkozó jogi vagy természetes személyek által tett ajánlásokat. 

     A Bizottság az ezen szakasz 2. bekezdésében meghatározott ajánlások megtételére felhívást tehet közzé. 

 

4. szakasz

 

A díjakat odaítélésére vonatkozó tevékenységét a Bizottság legkorábban 30 nappal a díjak kiosztása előtt kezdi meg.

A díjak odaítéléséhez kapcsolódó adminisztratív-technikai hátteret a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala biztosítja.  

A díjátadás ünnepélyes keretek között történik, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.

A díjazottak nevét és tevékenységét a Közigazgatási Hivatal köteles a sajtóban közzéteni illeve bemutatni a Bizottság döntésével összhangban.

 

5. szakasz

 

       Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

       Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/4/2014_

Kelt: _2014. május 15-én_

 

 

         ___________________                                                          _________________

            ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                      elnök                                                                                    jegyző


4-2014 számú MNT határozat a családbarát önkormányzatnak és a példamutató nagycsaládnak odaítélendő díjak létrehozásáról és odaítélésének feltételeiről