A Tanács Ifjúsági Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata

A Tanács Ifjúsági Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt szövege (elfogadva 2010. szeptember 3-án 25/2010 iratszám és 2012 július 25-én H/13/2012 iratszám alatt)

 

A TANÁCS IFJÚSÁGI  BIZOTTSÁGA ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

(1) A Tanács Ifjúsági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) legkevesebb 10 legtöbb 18,  tagból áll.

(2) A Bizottság elnökét és alelnökét a Bizottság tagjai közül kell választani.

(3) Bizottság tagjává a tanácstagokon kívül megválasztható az ifjúsági szevezetek területén kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tevékenységet kifejtő személy.

 

2. szakasz

(1) A Bizottság a Tanács ifjúságpolitikát érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések végrehajtásának szervezését, ellenőrzését ellátó munkatestülete.

(2) A Bizottság:

a) javasolatot terjeszt a Tanács, illetve a Közigazgatási Hivatal elé a magyar ifjúságpolitikát érintő kérdésekre vonatkozóan,

b) javasolja a Tanácsnak a Bizottság által alapított ernyőszervezetek (hálók) éves munkatervének jóváhagyását,

c) (törölve)

d) fejleszti az ifjúsági szervezetek és egyesületek közötti együttműködést, a hagyományos értékek ápolását, az intézmények, a lakosság kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek munkáját,

e) javaslatot terjeszt a Tanács elé az intézményrendszer fejlesztésére és átalakítására,

f) figyelemmel kíséri az ifjúsági szervezetek és egyesületek célkitűzéseinek tervezését és megvalósulását,

g) véleményezi az ifjúsági szervezeteket és egyesületeket érintő köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati döntéseket, javasolja a Tanácsnak azok felülvizsgálatának kezdeményezését,

h) véleményezi a köztársasági, a tartományi és a helyi önkormányzatok költségvetési javaslatainak az ifjúsági szervezetekre és egyesületekre vonatkozó részét,

i) véleményezi a magyar nemzeti közösség ifjúsági szerveződései szempontjából fontos intézmények alapszabályait és egyéb jogi aktusait, javasolatot terjeszt a Tanács elé a szükséges intézkedések megtételére vonatkozóan,

j) kidolgozza és a Tanács elé terjeszti a magyar ifjúság fejlesztésének rövid-, közép- és hosszú távú koncepcióját,

k) kidolgozza és  a Tanács elé terjeszti a magyar nemzeti közösség ifjúsági  életét érintő gondok megoldására vonatkozó javaslatot,

l) véleményezi az ifjúsággal kapcsolatos Tanács elé kerülő előterjesztéseket,

m) javasolja a Tanácsnak az ifjúság területét érintő jogszabályok módosításának kezdeményezését,

n) egyéb átruházott feladatokat lát el.

 

3. szakasz

(1.) A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2.) Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti a Tanács 10/2010. számú határozata. 

(3.) Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: 25/2010.

Kelt: 2010.09.03.

 

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.    

 


A Tanács Ifjúsági Bizottsága összetételéről és hatásköréről szóló határozata