A Tanács Civil Konzultatív Testületének összetételéről és hatásköréről szóló határozata

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének c) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a III. rendes ülésén, 2010. szeptember 3-án meghozza

 

A TANÁCS CIVIL KONZULTATÍV TESTÜLETÉNEK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

(1) A Tanács Civil Konzultatív testületének  (a továbbiakban: Testület ) legkevesebb 10, legtöbb 18 tagból áll.

(2) A Testület elnökét és alelnökét a Testület tagjai közül kell választani.

(3) A Testület tagjává a tanácstagokon kívül megválasztható a civil szevezetek területén kiemelkedő elméleti, illetve gyakorlati tevékenységet kifejtő személy.

 

2. szakasz

(1) A Testület a Tanács civil szférát érintő döntéseinek előkészítését, véleményezését, a döntések végrehajtásának szervezését, ellenőrzését ellátó munkatestülete.

(2) A Testület:

a) javasolatot terjeszt a Tanács elé a vajdasági (délvidéki) magyar civil szféra középtávú fejlesztési stratégiájára vonatkozóan,

b) elkészíti a vajdasági (délvidéki) magyar civil szervezetek hivatalos kataszterét,

c) javasolja terjeszt a Tanács elé a vajdasági (délvidéki) magyar civil szféra támogatási rendszeréről,

d) véleményezi a civil szférára vonatkozó szerbiai jogszabályok módosítását, illetve további módosító javaslatok indítványoz,

e) koordinálja és elősegíti a vajdasági (délvidéki) magyar civil szervezetek közötti kommunikációs rendszer kiépítését (honlapok, folyóirat, média-megjelenés),

f) kidolgozza a középtávú fejlesztési stratégia alapján a legfontosabb, a délvidéki magyar civil szféra szakmai fejlesztését megcélzó projekteket (s ezekkel az EU-s források megcélzása),

g) kapcsolatrendszert épít a szerbiai és nemzetközi civil szervezetekkel, szövetségekkel,

h) figyelemmel kíséri a civil társadalom célkitűzéseinek tervezését és megvalósulását,

i) véleményezi a köztársasági, a tartományi és a helyi önkormányzatok költségvetési javaslatainak a civil társadalomra vonatkozó részét,

j)véleményezi a civil társadalommal kapcsolatos Tanács elé kerülő előterjesztéseket,

k) egyéb átruházott feladatokat lát el.

 

3. szakasz

(1.) A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2.) Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: 26/2010.

Kelt: 2010.09.03.

 

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.    

 

 


Letölthető dokumentum