16/2010 számú MNT határozat - az Alapszabály módosításáról és kiegészítéséről

A Magyar Nemzeti Tanács a Tanács Alapszabályályának 48. szakasza (1.) bekezdésének és 50. szakasza rendelkezéseinek értelmében (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt) a Tanács II. rendes ülésén, 2010. július 30-án meghozza

AZ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

Ezen határozattal módosításra kerül a Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya, amely

2010. július 3-án lett meghozva 12/2010 íratszám alatt.

 

2. szakasz

A 22. szakasz (1.) bekezdésének e.) pontja a követezőképpen módosul:

„ e.) kinevezi és felmenti a Közigazgatási Hivatal tanácsoasait és hivatalnokait a Közigazgatási Hivatal elnökének javaslatára.”

 

3. szakasz

A 22. szakasz (1.) bekezdésének n.) pontja után a következő o.) pont kerül hozzáadásra:

„ o.) dönt azokban a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben, amelyek nem lettek átruházva az állandó bizottságokra és melyeknél 15 napos vagy annál rövidebb döntési határidő áll rendelkezésre, azzal, hogy  ezeket a döntéseket utólagos jóváhagyás céljából a Tanács elé terjeszti az első következő ülésen.”

 

4. szakasz

A 44. szakasz 6. pontja a következőképpen módosul:

„ 6. Ifjúsági Bizottság”

 

5 .szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám:16/2010.
Kelt:2010.07.30.

Dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.


Letölthető dokumentumok