20/2010 számú MNT határozat - A Tanács és a Tanács által létrehozott testületek tagjainak valamint a Tanács számára munkát végző más személyek illetményéről

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt), a II. rendes ülésén, 2010. július 30-án meghozza

A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAINAK, VALAMINT A TANÁCS SZÁMÁRA MUNKÁT VÉGZŐ MÁS SZEMÉLYEK ILLETMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

A Tanács és Tanács által létrehozott testületek tagjait a rendelkezésre álló eszközök arányában az alábbi nettó illetmény illetve havi bér illeti meg:

1./ a Tanács elnökét -  havi - 100.000, - dinár

2./ a Közigazgatási Hivatal elnökét - havi - 90.000, - dinár

3./ a Tanács alelnökeit - havi - 8.000, - dinár

4./ a Tanács jegyzőjét - havi - 25.000, - dinár

5./ a Tanács tagját - havi - 1.000,- dinár

6./ a Tanács tagját  - ülésenként – amennyiben azokon részt vesz  - 2.000, - dinár     

7./ a Tanács állandó bizottságainak elnökeit  - ülésenként – amennyiben azokon részt vesznek - 3.000, - dinár       

8./ a Tanács állandó bizottságainak tagjait – ülésenként – amennyiben azokon részt vesznek - 2.000, - dinár      

               

2. szakasz

Amennyiben a Tanács elnöke és a Közigazgatási Hivatal elnöke munkáját tiszteletdíjasan látja el, az 1. szakaszban megállapított illetmény ½-e illeti meg.

        

3. szakasz

A tanácsosok és a hivatalnokok havi bére a Tanács elnöke által meghozott külön aktussal kerül meghatározásra, legtöbb havi 80.000,- dináros nettó alapbérrel.

 

4. szakasz

A jelen határozatban meghatározott összegű illetmények a kifizetésükhöz szükséges források rendelkezésre állása esetén kerülnek átutalásra.

 

5. szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba, és 2010. augusztus 1-től kerül alkalmazásra.

Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti a Tanács 10/2003 és 3/2010 számú a Tanács és a Tanács által létrehozott testületek tagjainak, valamint a Tanács számára munkát végző más személyek illetményéről szóló határozat.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám:20/2010.
Kelt: 2010.07.30.

 

Dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.


Letölthető dokumentumok