22/2010 - számú MNT határozat - A Szekeres László Alapítvány megalapításáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) Az alapítványokról és alapokról szóló törvény 4. és 20. szakasza (Szerb Szocialista Köztársaság Hivatalos Közlönye 59/89 szám) és a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30.-án 16/2010 iratszám alatt), a III. rendes ülésén, 2010. Szeptember 3-án meghozza

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY MEGALAPÍTÁSÁRÓL

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

Ezen határozattal módosításra és kiegészítésre kerül a Szekeres László Alapítvány megalapításáról szóló határozat, amely 2003. május 31-én lett meghozva 7/2003 iratszám alatt.

2. szakasz

A 9. szakasz (2.)  bekezdése a következők szerint módosul:

„ Az Alapítvány éves munkatervét, pénzügyi tervét, zárszámadását és éves jelentését a Kuratórium fogadja el, a Magyar Nemzeti Tanács előzetes jóváhagyásával.    

        

3. szakasz

A 11. szakasz a következőképpen módosul:

11. szakasz

Az Alapítvány irányító szerve az alapító által 4 éves időtartamra kinevezett Kuratórium. 

A Kuratórium 15 tagból áll.

A Kuratórium elnökét és elnökhelyettesét a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki.

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke illetve elnökhelyettese képviseli. 

        

4. szakasz

A 13. szakasz (1.)  bekezdése a következők szerint módosul:

„ Az Alapítvány működésének részletes szabályai az Alapítvány alapszabályával kerülnek meghatározásra, amely meghozatala, módosítása és kiegészítése a Magyar Nemzeti Tanács előzetes jóváhagyásával történik.  

        

5. szakasz

Jelen határozat rendelkezéseivel a Kuratórium köteles összehangolni az Alapítvány alapszabályát annak hatálybalépését követő legkésőbb 60 napon belül.

 

6. szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám:22/2010.
Kelt: 2010.09.03.

 

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.    

                                                                         

__3__ . napirendi pont

I N D O K L Á S

A Magyar Nemzeti Tanács által 2003-ban alapított Szekeres László Alapítvány hatékonyabb működésének biztosítása valamint az alaptevékenység mai viszonyokra illetve jogszabályi háttérre épülő ellátása érdekében, kérem a Tanácsot a mellékelt javaslat alapos tanulmányozása utáni jóváhagyására, amely lehetővé tenné az Alpítvány alapszabályának az összehangolását is a megújúlt körülményekkel. 

                                                        

Dr. Korhecz Tamás
az MNT elnöke s.k.


Letölthető dokumentumok