23/2010 számú MNT határozat - A Magyar Szó közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó közvállalat lapkiadó Kft-vé átalakításáról szóló határozat módosításáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének f) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30.-án 16/2010 iratszám alatt), a III. rendes ülésén, 2010. szeptember 3-án meghozza

A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

A Tanács Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat módosításáról szóló 2010.02.26-án 11/2010 iratszám alatt meghozott határozatát hatályon kívül helyezi.

2. szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: 23/2010.
Kelt: 2010.09.03.

        

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.

 

__4__ . napirendi pont

I N D O K L Á S

A meghozott határozat megvalósításának korlátai, valamint gyakorlati alkalmazásának  nehézségei és az ezzel kapcsolatos szakmai konzultációk érvelései alapján javaslom a mellékelt javaslat elfogadását, a szükséges mérlegelés és vita lefolytatását követően.

                                                       

Dr. Korhecz Tamás
az MNT elnöke s.k.


Letölthető dokumentumok