24/2010 - számú MNT határozat - A Magyar Nemzeti Tanács szerveiben levő munkahelyek szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének c) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30.-án 16/2010 iratszám alatt), a III. rendes ülésén, 2010. Szeptember 3-án meghozza

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

SZERVEIBEN LEVŐ MUNKAHELYEK

SZABÁLYOZÁSÁRÓL  SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. Szakasz

A Tanács szerveiben betölthető munkahelyek száma a következőképpen kerül meghatározásra:

I - a Tanács elnöke  - 1

II - a Tanács Közigazgatási Hivatalában összesen 15 munkahely, ezek csoportonként

a./ a Közigazgatási Hivatal elnöke - 1

b./ tanácsos - 6

c./ hivatalnok - 7

d./ gyakornok - 1

III- A Tanács állandó bizottságaiban  - 6

Összeszen 22 betölthető munkahely.

 

2. Szakasz

A Tanács állandó bizottságainak elnökei kérellemel élhetnek a Tanács elnöke felé, hogy feladatukat munkaviszony keretében végezzék, az alapszabály rendelkezéseinek értelmében.

A (1.) bekezdés alapján átadott kérelm kapcsán a Tanács elnöke a költségvetés állapota és keretszámai és a munkaköri feltételek megléte után dönt a munkaviszony létesítésének a szükségességéről.

 

3. Szakasz

A Tanács szerveiben való munkaviszony létesítéséről, a munkavállaló jogainak és kötelezettségeinek meghatározásáról munkaszerződés megkötésre kerül sor a Tanácsa elnöke és a munkavállaló között.

Egyéb munkajogi kérdésekben a Közigazgatási Hivatal munkaválallóira vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A Közigazgatási Hivatal tanácsosainak és hivatalnokainak feladatait, munkaköri leírásukat, bérüket és egyéb járandóságukat, a Közigazgatási Hivatal szervezeti felépítését a jogszabályokkal, a Tanács költségvetésével és más jogi aktusokkal összhangban külön jogi aktusok szabályozzák amelyeket a Tanács elnöke hoz meg.    

 

4. Szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám:24/2010.
Kelt:2010. 09.03.

                                                                                   

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.    

 

__5.__ . napirendi pont

I N D O K L Á S

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadott Alapszabálya rendelkezéseinek értelmében, a zavartalan működés biztosítása érdekében, szükséges a Tanács keretein belül betölthető munkahelyek számának és egyéb kérdéseinek a szabályozása, ezért kérem, a Közigazgatási Hivatal és az állandó bizottságok teljesértékű működése megindításának céljából a mellékelt határozatjavaslat elfogadását.

 

Dr. Korhecz Tamás   
az MNT elnöke s.k.


Letölthető dokumentumok