27/2010 - számú MNT határozat-a Magyar Nemzeti Tanács 2010-2016-os időszakra vonatkozó oktatásfejlesztési stratégiájának az elfogadásáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének f.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács IV. rendes  ülésén, 2010. október 18-.án meghozza

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2010-2016- OS IDŐSZAKRA

VONATKOZÓ OKTATÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK  ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

A Tanács elfogadja a Tanács 2010-2016-os évekre vonatkozó Oktatásfejlesztési stratégiáját  a Magyar Nemzeti Tanács törvényes hatásköreivel összhangban.

 

2. szakasz

Az Oktatásfejlesztési stratégia  szövege ezen határozat részét képezi.

 

3. szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: __27/2010____
Kelt: __2010. október 18.-án__

                                                                                 

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.


Letölthető dokumentumok