32/2010 számú MNT határozat - A Szekeres László Alapítvány alapszabályának módosításáról szóló határozat előzetes jóváhagyásáról

 A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Az alapítványokról és alapokról szóló törvény (Szerbia Hivatalos Lapja 59/1989. szám) 4. és 20. szakasza, valamint a Tanács 2010. július 03-án 12/2010 elfogadott és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt elfogadott Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése, valamint a Szekeres László Alapítvány létrehozásáról szóló, 2003. május 31-én meghozott és 2010. szeptember 03-án 22/2010 iratszám alatt módosított határozat 13. szakasza alapján, a Tanács VI. rendes ülésén,  2010. december 29-én meghozza az alábbi

HATÁROZATOT

A SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY ALAPSZABÁLYÁNAK

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

1. szakasz

 A Tanács előzetesen jóváhagyja, hogy a Szekeres László Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriuma az ezen határozat mellékletét képező határozati javaslatban foglaltak szerint módosítsa az Alapítvány Alapszabályát.

2. szakasz

         Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

         Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11/II.

Iratszám: _H/32/2010__

Kelt: _2010. december 29-én__

                                                                                 

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök                                                             

 

Várkonyi Zsolt
jegyző

                                                                                 


32/2010 számú MNT határozat