9/2011 - számú MNT határozat - A Móra Károly Általános Iskola alapítói jogai részben történő átruházásának kezdeményezéséről