16/2011 számú MNT határozat- A BANATSKO KARAĐORĐEVO-I NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA TORDAI KIHELYEZETT RÉSZLEGÉNEK ÖNÁLLÓSULÁSÁRA TETT JAVASLATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATA

           A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 15. szakasza (1) bekezdésének 6. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.) valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének f.) pontja és  48.  szakasza  (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt),  a  Tanács IX. rendes ülésén, 2011. április 5-én meghozza

 

 A BANATSKO KARAĐORĐEVO-I NIKOLA TESLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

TORDAI KIHELYEZETT RÉSZLEGÉNEK ÖNÁLLÓSULÁSÁRA TETT JAVASLATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

 

1./A Tanács KEZDEMÉNYEZI  ÉS JAVASLATOT TESZ az 

 

név

Ady Endre Általános Iskola Torda– mint a Banatsko Karađorđevo-i Nikola Tesla Általános Iskola kihelyezett részlege

cím, telephely

 23 214 Torda, Boris Kidrič u. 3.  

város, község

 Begaszentgyörgy- község, Torda-település

tevékenység

 általános iskolai oktatás

intézmény típusa

általános iskola

tagozatok száma

24 tagozat

magyar tagozatok száma

  8 tagozat

diákok létszáma

350 (133 diák - magyar nyelvű tagozaton, 217 diák - szerb nyelvű tagozaton)

bejegyző szerv

Gazdasági Bíróság Nagybecskerek (Nikola Tesla Általános Iskola)

alapítás éve

1993 (Nikola Tesla Általános Iskola)

törzsszám

 08574758 (Nikola Tesla Általános Iskola)

 

mint magyar nyelven is oktató intézmény önállósulására a Banatsko Karđorđevo településen lévő székhellyel működő Nikola Tesla Általános Iskola kereteiből való kiválással, a Szerb Köztársaság Kormányánál, mint annak alapítójánál.

         2./Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítóval történő az 1. pontban meghatározott oktatási intézmény önállósulására vonatkozó megbeszélések előkészítésére és lefolytatására, a Tanács elnökét pedig a meghozandó jogi aktusok aláírására.  

 

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy az ezen döntésben meghatározott önállósulási folyamat végrehajtását követően tájékoztassa a Tanácsot a meghozott jogi aktusokról. 

 

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:__H/16/2011___

Kelt: _2011. április 5-én__

   

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző