45/2011-számú MNT határozat- A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ISKOLAKOZPONT ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA

                                                                                                                                       

           A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 24. szakasza (2) bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.), valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza  (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt),  a  Tanács X. rendes  ülésén, 2011. május 16-án meghozza

 A MAGYARKANIZSAI BESZÉDES JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ISKOLAKOZPONT ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK

 KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

         1./ A Tanács KEZDEMÉNYEZI, hogy a

intézmény neve

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, Magyarkanizsa

cím, székhely

Magyarkanizsa, Széles utca 70.

város, község

Magyarkanizsa

tevékenység

Szakközépiskolai oktatás

intézmény típusa

Középiskola

tagozatok száma

36

magyar tagozatok száma

28

 diákok összlétszáma

545

magyar diákok összlétszáma

468

bejegyző szerv

Gazdasági Bíróság Szabadka

alapítás éve

1965

törzsszám

08123934

-alapítója részben, azaz 50%-os mértékben ruházza át a Magyar Nemzeti Tanácsra az intézmény alapítói jogaita Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, mivel az a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség oktatása, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából.

        2./Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítói jogok

átruházásáról szóló szerződés megtárgyalására és előkészítésére, a Tanács elnökét pedig annak aláírására.

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a 2./ pontban meghatározott szerződés megkötését követő első tanácsülésen jelentést tegyen a Tanácsnak az alapítói jogok részbeni átvételéről.      

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/45/2011_

Kelt: _2011. május16-án_

         

ifj.dr. Korhecz Tamás,elnök                                                                 

Várkonyi Zsolt,jegyző