Pályázati felhívás amatőr művelődési egyesületek kiemelt jelentőségű programjai részére

SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

A  MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Közigazgatási Hivatala

 

          A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) 1. szakasza 3. bekezdése és 6. szakasza) alapján a Tanács elnöke a 2014. június 18-án meghozott MNT-001028/K/2014-K/595/1 iratszámú határozatával közzéteszi a 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

KULTÚRÁRA VONATKOZÓ, 2014. ÉVBEN

                  ODAÍTÉLENDŐ TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT   

–        PÁLYÁZAT AMATŐR MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ PROGRAMJAI RÉSZÉRE

 

1./A pályázat formája: nyílt.

2./A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás: 360.000,00 (azaz: háromszázhatvanezer) dinár.

3./A támogatás vissza nem térítendő.

     A támogatás igényelhető: programra. (A megítélt és folyósított támogatások kizárólag a Támogató által meghatározott célokra fordíthatók. Egyéb célú, a pályázatban megfogalmazottaktól eltérő felhasználáshoz a Támogató írásos jóváhagyását kell kérni. Ilyen jóváhagyást a Tanács elnöke adhat írásos formában).

A támogatás igényelhető elő és utófinanszírozásra egyaránt.

A támogatás alsó és felső határa: 10.000,00-100.000,00 dinár.

        A pályázat tárgyának ebben az évben kell megvalósulnia. A jelentést az odaítélt eszközök felhasználásáról a naptári év november 30-ig szükséges leadni. 

 

4./A támogatási pályázaton pályázhatnak:

-          amatőr művelődési egyesületek, művelődési szervezetek, melyek szervezői a Magyar Nemzeti Tanács 2010. november 29-én 35/2010 és 36/2010 számú Záradék alatt kiemelt jelentőségűvé nyilvánított rendezvényeinek

 

     A jelen határozat alapján meghirdetett támogatási pályázaton a pályázók egy kérelmet adhatnak át.

5./A pályázatokon való részvétel feltételei, hogy:

-          a pályázó jelen pályázat 4. pontjának megfelelően a kiírt pályázat részvevői körébe tartozik, és

-          a pályázó a pályázati határidőn belül beadta a pályázati jelentkezését a pályázati kiírásnak megfelelően, és

-          a pályázónak nincs elmaradt és határidőre el nem számolt tartozása a Támogató felé, és

-          a pályázó hiánytalan dokumentációt nyújtott be a pályázati kiírásnak megfelelően.

 

6./A pályázat határideje:

-          a pályázati felhívás 2014. június 23-tól 2014. július 7-ig áll nyitva a pályázók számára.

-          a pályázatok átadásának határideje: 2014. július 7., 15 óra

-          a pályázat a pályázati jelentkezések határidejét követő legkésőbb 30 napon belül kerül elbírálásra,  

-          a pályázati eredmények az elbírálást követő legkésőbb 5 munkanapon belül közzétételre kerülnek a Tanács honlapján, és a pályázók elektronikus formában tájékoztatva lesznek

 

7./     A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

            A kérelmeket elektronikus és nyomtatott formában is be kell küldeni!

         Elektronikus formában a kérelmeket a rendszeresített pályázati űrlapon (T- 3) kell elküldeni a következő e-mail címre: office@mnt.org.rs vagy közvetlenül az MNT Közigazgatási Hivatalába CD-n vagy USB-n.

            Nyomtatott formában a pályázati űrlapot (T-3) (lepecsételve és aláírva) az MNT Közigazgatási Hivatalába kell kézbesíteni postán vagy közvetlenül.

               A pályázati űrlap (T-3) a  www.mnt.org.rs honlapról letölthető, illetve az MNT Közigazgatási Hivatalában felvehető.

A pályázatokat a pályázók zárt borítékban adhatják át.  

Postai továbbítással a pályázatok a következő címre küldhetők:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

24 000 Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II.

A pályázatokat a „PÁLYÁZAT – MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETEK - ne nyisd fel” megjelöléssel, ellátva a pályázó nevével és  címével  kell beadni

 

8./A pályázat elbírálást végző bizottság a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala elnökének 2014. január 20-án meghozott, MNT-000136/K/2014-J/339/1iratszámú végzésével lett kinevezve a 2014-es naptári évre.

 

9./A pályázat elbírálási mércéi A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) kerültek meghatározásra.  A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs.)

      A támogatások odaítélésének javaslatáról, az illetékes bizottság minden körülményt figyelembe véve ÉRTÉKELI A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSEKET,   különös tekintettel a kiírt pályázati célok megvalósulására, és „MEGFELELŐ”  VAGY „NEM MEGFELELŐ” ÉRTÉKELÉST ADHAT,  melyeket továbbít a Tanács elnökének, döntéshozatalra.

        Forráshiányra való hivatkozással a pályázati jelentkezések elutasíthatóak.

10./A pályázat mellékletei: T – 3 pályázati űrlap, 35/2010 és 36/2010 számú Záradékok.

11./ A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.  A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

12./Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a Támogatott kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. 

13./ A megítélt és folyósított támogatások a Támogató által elfogadott elszámolási szabályzat alapján kerülnek elszámolásra, amelynek rendelkezései a kiírt pályázat részét képezik. 

14./Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a kiírt pályázat alapján jogosultságot szerzett pályázó nem valós adatokat szolgáltatott annak elbírálásához, elveszíti a jogosultságát a támogatásra és a Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

15./A pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács honlapján, valamint a Magyar Szó című napilapban kerül megjelentetésre. 

 

               Dr. Korhecz Tamás

                                                                                                                       a Magyar Nemzeti Tanács elnöke