48/2011-számú MNT határozat- A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATA

                                                                                                                                       

          A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 24. szakasza (2) bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.), valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza  (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács X. rendes  ülésén, 2011. május 16-án meghozza

 A ZENTAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA

ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK

 KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

         1./ A Tanács KEZDEMÉNYEZI, hogy az

intézmény neve

Egészségügyi Középiskola, Zenta

cím, székhely

Zenta, Fő tér 12.

város, község

Zenta

tevékenység

Szakközépiskolai oktatás

intézmény típusa

Középiskola

tagozatok száma

12

magyar tagozatok száma

8

 diákok összlétszáma

375

magyar diákok összlétszáma

259

bejegyző szerv

Gazdasági Bíróság Szabadka

alapítás éve

2003

törzsszám

08791414.00

-alapítója részben, azaz 50%-os mértékben ruházza át a Magyar Nemzeti Tanácsra az intézmény alapítói jogaita Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, mivel az a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség oktatása, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából.

        2./Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítói jogok

átruházásáról szóló szerződés megtárgyalására és előkészítésére, a Tanács elnökét pedig annak aláírására.

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a 2./ pontban meghatározott szerződés megkötését követő első tanácsülésen jelentést tegyen a Tanácsnak az alapítói jogok részbeni átvételéről.      

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/48/2011__

Kelt: _2011. május 16-án_

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                            

Várkonyi Zsolt, jegyző