40/2011-számú MNT határozat- A CSANTAVÉRI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

                                                                                                                                       

           A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 24. szakasza (2) bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.), valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza  (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács X. rendes ülésén, 2011. május 16-án meghozza

 A CSANTAVÉRI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK

 KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

         1./ A Tanács KEZDEMÉNYEZI, hogy a

intézmény neve

Hunyadi János Általános Iskola, Csantavér

cím, székhely

Csantavér, Szabadság tér 2.

város, község

Szabadka

tevékenység

Általános oktatás és nevelés

intézmény típusa

Általános iskola

tagozatok száma

36

magyar tagozatok száma

28

 diákok összlétszáma

703 (151 óvodás)

magyar diákok összlétszáma

621 (130 óvodás)

bejegyző szerv

Gazdasági Bíróság Szabadka

alapítás éve

1978

törzsszám

08009791

-alapítója részben, azaz 50%-os mértékben ruházza át a Magyar Nemzeti Tanácsra az intézmény alapítói jogaita Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, mivel az a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség oktatása, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából.

        2./Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítói jogok

átruházásáról szóló szerződés megtárgyalására és előkészítésére, a Tanács elnökét pedig annak aláírására.

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a 2./ pontban meghatározott szerződés megkötését követő első tanácsülésen jelentést tegyen a Tanácsnak az alapítói jogok részbeni átvételéről.      

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/40/2011_

Kelt: _2011. május 16-án_

 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                              

Várkonyi Zsolt, jegyző