22/2011-számú MNT határozat- A JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR, MAGYARKANIZSA ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

 

                                                                                                                                                                  A  Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 24. szakasza (2) bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.), valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza  (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács X. rendes ülésén, 2011. május 16-án meghozza

 

  A JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR, MAGYARKANIZSA   

ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK

 KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

         1./ A Tanács KEZDEMÉNYEZI,  hogy a

Név

József Attila Könyvtár

cím, székhely

24420 Magyarkanizsa, Damjanich u. 2.

község

Magyarkanizsa

tevékenység

92511 – könyvtári tevékenység

intézmény típusa

közintézmény

alapító

Magyarkanizsa község

bejegyző szerv

Gazdasági Bíróság Szabadka

alapítás éve

2001

törzsszám

08734160

-alapítója részben, azaz 50 %-os mértékben ruházza át a Magyar Nemzeti Tanácsra az intézmény alapítói jogait a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, mivel az a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség kulturális sajátosságai, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából.

         2./ Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítói jogok

átruházásáról szóló szerződés megtárgyalására és előkészítésére, a Tanács elnökét pedig annak aláírására.

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a 2./ pontban meghatározott szerződés megkötését követő első tanácsülésen jelentést tegyen a Tanácsnak az alapítói jogok részbeni átvételéről.      

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/22/2011_

Kelt: _2011. május 16-án_

            

 ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

 Várkonyi Zsolt, jegyző