27/2011-számú MNT határozat- A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

 A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 24. szakasza (1) bekezdésének  2.  pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.) valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza  (1) bekezdésének g.) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010.július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács X. rendes ülésén, 2011. május 16-án meghozza

 

   A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ

ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK

 KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

         1./ A Tanács KEZDEMÉNYEZI,  hogy a

név

Szabadkai Népszínház

cím, székhely

 24 000, Szabadka, Zentai út 71.

város

Szabadka

tevékenység

92320 kulturális intézmények tevékenysége

intézmény típusa

kulturális

alapító

Szabadka város, Vajdaság Autonóm Tartomány

bejegyző szerv

Gazdasági Bíróság Szabadka

alapítás éve

1945

törzsszám

08009295

-alapítói részben, azaz 50 %-os mértékben ruházzák át a Magyar Nemzeti Tanácsra az intézmény alapítói jogaita Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, mivel az a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség kulturális sajátosságai, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából, és alapvető tevékenységét a magyar nemzeti

közösség kultúrájának megőrzése és fejlesztése képezi.

         2./Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítói jogok

átruházásáról szóló szerződés megtárgyalására és előkészítésére, a Tanács elnökét pedig annak aláírására.

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a 2./ pontban meghatározott szerződés megkötését követő első tanácsülésen jelentést tegyen a Tanácsnak az alapítói jogok részbeni átvételéről.      

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/27/2011_

Kelt: _2011. május 16-án_

            

 ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

 Várkonyi Zsolt, jegyző