51/2011-számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÚJ ALAPSZABÁLYA TERVEZETE KIDOLGOZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

 A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 6. szakasza és 10. szakasza (1.) bekezdésének 1. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009), a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének a) pontja, 48. szakasza (1) bekezdése és 50. szakasza alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), 2011. június 23-án meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÚJ ALAPSZABÁLYA TERVEZETE

KIDOLGOZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1.szakasz

          A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) kezdeményezi a Tanács új Alapszabályának a kidolgozását.   

 

2.szakasz

         Az Alapszabály tervezetéhez kapcsolódó javaslataikat a Tanács tagjai és a Tanács állandó bizottságai, megtehetik írásos formában ezen határozat hatálybalépését követő 30 napon belül, a Tanács Közigazgatási Hivatalában.

 

3.szakasz

         Az Alapszabály tervezetének elfogadását, illetve az Alapszabály módosítását a Tanács legalább 10 tagja kezdeményezheti, azzal, hogy azok elfogadásához a megválasztott tanácstagok többségének a szavazata szükséges.

 

 4.szakasz  

         A majdani napirendként előterjesztett Alapszabály javaslattal kapcsolatosan a tanácstagok módosító javaslatokat terjeszthetnek elő a hatályos Ügyrend rendelkezéseivel összhangban.  

 

5.szakasz

 

          Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

         Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 MAGYAR NEMZETI TANÁCS

 Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/51/2011__

Kelt: _2011. június 23-án__

 

  ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                              

  Várkonyi Zsolt, jegyző