53/2011-számú MNT határozat- A TANÁCS 2011. ÉVI MÁSODIK PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt),a XIV. rendes ülésén, 2011. szeptember 16-án meghozza:

 

 A TANÁCS 2011. ÉVI MÁSODIK PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT 

 

1. szakasz

        A Tanács 2011. évi bevételeinek összegét 290.613.242,64 dinárban állapítja meg.

 

2. szakasz

        A Tanács 2011. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

 

     

Gazdasági jegyzékszám 

 

Bevételi forrás

Összeg

3117

A 2010. évből átvitt eszközök

11.845.802,64

7310

Külföldi adományok

200.000.000,00

7330

Költségvetési támogatás

75.928.940,00

 

Köztársasági

58.400.940,00

 

Tartományi

16.528.000,00

 

Önkormányzati

1.000.000,00

7411

Kamatbevétel

250.000,00

7440

Jogi és természetes személyek önkéntes adományai

22.000,00

7450

Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek

2.566.500,00

 

 Mindösszesen:

290.613.242,64  

 

 

 

3. szakasz

A Tanács 2011. évi kiadásainak összegét 290.613.242,64 dinárban állapítja meg.

 

4. szakasz

A Tanács 2011. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

       

Gazdasági jegyzékszám

Kontó

Kiadási előirányzat

Összeg

 

 

 

 

410

 

Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

30.130.000,00  

411

411000

Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei

18.500.000,00  

412

412000

Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

6.500.000,00  

413

413000

Természetbeni juttatások

380.000,00  

 

413119

Egyéb természetbeni juttatás (egészségügyi)

100.000,00  

 

413142

Alkalmazottak gyermekeinek ajándéka

70.000,00  

 

413160

Parkolás

210.000,00  

415

415110

Alkalmazottak útiköltségtérítése

250.000,00  

416

 

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások

4.500.000,00  

 

416130

MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye

4.500.000,00  

 

 

 

 

420

 

Áruk és szolgáltatások igénybevétele

45.629.400,00  

421

 

Állandó költségek

3.245.000,00  

 

421100

A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei

200.000,00  

 

421210

Elektromos energia költsége

10.000,00  

 

421390

Egyéb kommunális költségek

20.000,00  

 

421400

Kommunikációs költségek

1.500.000,00  

 

421410

Telefonok

1.200.000,00  

 

421420

Postai és kézbesítési költségek

300.000,00  

 

421500

Biztosítási költség

300.000,00  

 

421510

Vagyonbiztosítás

250.000,00  

 

421520

Alkalmazottak biztosítása

50.000,00  

 

421610

Terembérlet

165.000,00  

 

421620

Felszerelések bérlete

50.000,00  

 

421910

Egyéb költségek

1.000.000,00  

422

 

Utazási költségek

13.000.000,00  

 

422110

Belföldi napidíj

150.000,00  

 

422120

Utazási költségek belföldön

50.000,00  

 

422130

Szállásköltségek belföldön

100.000,00  

 

422190

Egyéb belföldi utazási költség

2.250.000,00  

 

422210

Külföldi napidíj

50.000,00  

 

422220

Utazási költségek külföldön

50.000,00  

 

422230

Szállásköltségek külföldön

50.000,00  

 

422290

Egyéb külföldi utazási költség

150.000,00  

 

422410

Diákok utaztatása

10.100.000,00  

 

422900

Egyéb szállítási költség

50.000,00  

423

 

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

12.719.400,00  

 

423100

Adminisztratív szolgáltatások

600.000,00  

 

423110

Fordítási szolgáltatások

200.000,00  

 

423130

Könyvelési szolgáltatások

250.000,00  

 

423190

Egyéb adminisztratív szolgáltatások

150.000,00  

 

423200

Számítástechnikai szolgáltatások

350.000,00  

 

423300

Alkalmazottak oktatása és képzése

200.000,00  

 

423400

Tájékoztatási szolgáltatások

7.790.000,00  

 

423410

Nyomdai szolgáltatás

1.200.000,00  

 

423430

Reklám és propaganda

150.000,00  

 

423440

Média szolgáltatások

6.440.000,00  

 

 

   Magyar Szó

2.000.000,00  

 

 

   Hét Nap

1.720.000,00  

 

 

   Pannon

1.500.000,00  

 

 

   Vajdaság Ma

420.000,00  

 

 

   sajtófigyelő és egyéb

300.000,00  

 

 

   újságelőfizetések

25.000,00  

 

 

   Kistérségi média

400.000,00  

 

 

   videóablak

75.000,00  

 

423500

Szakszolgáltatások

2.529.400,00  

 

423590

Egyéb szakszolgáltatás

2.529.400,00  

 

 

    Munkavédelem

100.000,00  

 

 

    Médiakutatás

300.000,00  

 

 

    Felsőoktatási honlapok

324.000,00  

 

 

    Szótár

730.000,00  

 

 

    ELO

480.000,00  

 

 

    MNT honlapon végzett javítások

40.000,00  

 

 

    Felsőoktatási kiadvány

143.424,00  

 

 

    Nyelvhasználati kiadvány - tiszteletdíj

30.000,00  

 

 

    Kultúrális stratégia kidolgozása

100.000,00  

 

 

   Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz

150.000,00  

 

 

    egyéb

131.976,00  

 

423700

Reprezentációs költség

1.250.000,00   

424

 

Speciális szolgáltatások

6.450.000,00  

 

424210

Oktatási szolgáltatás

6.250.000,00  

 

 

    Tankönyvvéleményezés, tantervvéleményezés és egyéb megbízási díjak

1.527.200,00  

 

 

    Felvételi felkészítő program

674.093,00  

 

 

    Nyelvi szeminárium előadói díjai

110.000,00  

 

 

    Szerb nyelvi felzárkóztató képzés

3.650.000,00  

 

 

   Oktatásban foglalkoztatottak alkalmassági felmérése, oktatása, tesztelése

150.000,00   

 

 

    egyéb

138.707,00  

 

424220

Kulturális szolgáltatás

200.000,00  

425

 

Folyó javítás és karbantartás

550.000,00  

 

425100

Épületek folyó javítási és karbantartási költségei

50.000,00  

 

425200

Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei

500.000,00  

 

425210

Közlekedési felszerlés folyó javítási és karbantartási költségei

300.000,00  

 

425220

Adminisztratív felszerelés folyó javítási és karbantartási költségei

200.000,00  

426

 

Anyagköltség

9.665.000,00  

 

426100

Adminisztratív anyagok költsége

425.000,00  

 

426110

Irodaanyagok

225.000,00  

 

426120

Ruházat, lábbeli, uniformis

50.000,00  

 

426130

Biodekoráció

75.000,00  

 

426190

Egyéb adminisztratív anyag

75.000,00  

 

426300

Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok

200.000,00  

 

426400

Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

1.000.000,00  

 

426600

Oktatáshoz kapcsolódó anyagok

8.000.000,00  

 

426800

Tisztítószerek és egyéb

40.000,00  

 

 

 

 

460

 

Támogatások és egyéb transzferek

76.500.000,00  

465

465100

Egyéb folyó támogatások és transzferek

76.500.000,00  

 

 

   Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

1.500.000,00  

 

 

   Forum Könyvkiadó Intézet

350.000,00  

 

 

   Színházak

3.000.000,00  

 

 

   Felsőoktatási ösztöndíjak

16.215.000,00  

 

 

   Pedagógus-díjak

200.000,00  

 

 

   Iskolabusz szervezési költségei

2.510.000,00  

 

 

   Ösztöndíjak a szórványban

2.000.000,00  

 

 

   Napközis program

2.700.000,00  

 

 

   Óvodák

200.000,00  

 

 

   Elszámolási maradvány visszautalása

1.000.000,00  

 

 

   Kulturális és oktatási intézmények

13.600.000,00  

 

 

   Pannon RTV

16.500.000,00  

 

 

   Magyar Szó

16.500.000,00  

 

 

   egyéb

225.000,00  

480

 

Egyéb kiadások

17.530.000,00  

481

481900

Non-profit szervezetek támogatása

12.500.000,00  

482

482100

Egyéb adók

5.000.000,00  

 

482200

Kötelező illetékek

30.000,00  

 

 

 

 

490

 

Adminisztratív költségvetési  transzferek és tartalék eszközök

477.475,64  

499

499000

Tartalék eszközök

477.475,64  

 

 

 

 

510

 

Alapeszközök

120.346.367,00  

511

 

Épületek és egyéb

116.750.000,00  

 

511200

Épületek és létesítmények építése

116.750.000,00  

512

 

Gépek és felszerelés

1.996.367,00  

 

512100

Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés

1.431.367,00  

 

512200

Adminisztratív felszerelés

565.000,00  

 

512210

Irodai felszerelés

150.000,00  

 

512220

Számítógépes felszerelés

350.000,00  

 

512230

Kommunikációs felszerelés

25.000,00  

 

512240

Elektronikai és fotózási felszerelés

25.000,00  

 

512250

Háztartási és vendéglátási felszerelés

15.000,00  

515

 

Szellemi vagyon

1.600.000,00  

 

515110

Számítógépes szoftver

900.000,00  

 

515120

Irodalmi és művészeti alkotások

700.000,00  

     

290.613.242,64  

           

        

5. szakasz

            A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.

 

6. szakasz

           Jelen végzés az elfogadásának napján lép hatályba.

           Jelen végzés a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/53/2011__

Kelt: _2011. szeptember 16-án__

                                                                                 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző