54/2011-számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének f.) és o.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a Tanács XIV. rendes ülésén, 2011. szeptember 16-án meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

 

        Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozata, amely 2011. április 5-én lett elfogadva  H/15/2011 iratszám alatt.

2. szakasz

 

        A 2. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„A Tanács ezen határozata alapján ösztöndíjra az a hallgató jogosult, aki első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén, a szerbiai hatályos jogszabályok szerint akkreditált felsőoktatási intézmény, akkreditált akadémiai alap- illetve osztatlan képzésének első  évfolyamára és magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait, ezen határozat rendelkezéseivel összhangban.”

3. szakasz

 

       A 9. szakasz a következőképpen módosul:

9. szakasz

 Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra: 

       1.- tandíj nélküli képzésre való felvétel esetén …………………………….…….. 25 pont

          -tandíjas képzésre való felvétel esetén  …………………………………..…….  5 pont

2.- hiányszaknak számító egyetemi szintű képzés esetén……………………maximum 25 pont

     A hiányszakok megnevezése, és a megszerezhető pontok pontosítása a Pályázatban történik, annak figyelembe vételével, hogy az adott képzés keretében az elmúlt években a magyarok aránya mekkora az összlakosságon belüli arányt figyelembe véve,

3.-magyar nyelvű felsőfokú képzés.………………………..….………….…….…3 pont

4.-a hallgatónak a  középiskolai tanulmányok során szerzett év végi tanulmányi eredményei átlagának szorzata 3-as szorzóval 

5.-a magyar választói névjegyzéken való szereplés  ………………………....……    5 pont

6.-a pályázat kiírásának évében való érettségi .…………….…………………….14  pont

7.-a pályázat kiírásának évében elvégzett hároméves középiskola……………….10 pont

8.-a pályázat kiírásának évében való egyetemi felvétel,   ……....…………………25 pont

9.-a pályázat kiírásának évében való főiskolai felvétel, …..…………….………......10   pont

 

Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg, a kiosztható ösztöndíjak függvényében.”

 

4. szakasz

A 11. szakasz (1) bekezdésének 4. fordulata a következőképpen módosul:

      „- a felsőoktatási intézménybe való felvételről szóló igazolás, illetve annak hitelesített másolata,”

 

5. szakasz

            A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

           A folyamatban levő pályázati kiírás szerint beadott pályázati kérelmek a kiírás időpontjában hatályban levő határozat rendelkezései szerint kerülnek elbírálásra.

6. szakasz

 

            Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

            Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/54/2011__

Kelt: _2011. szeptember 16-án_

 

 ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                

 Várkonyi Zsolt, jegyző