55/2011-számú MNT határozat- A VAJDASÁGI MAGYARSÁG NEMZETI JELKÉPÉRŐL ÉS ÜNNEPEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 10. szakasza  (1.) bekezdésének 5) pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009), a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének a) és r) pontja, 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), 2011. szeptember 16-án meghozza

 

A VAJDASÁGI MAGYARSÁG NEMZETI JELKÉPÉRŐL ÉS ÜNNEPEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

       Ezen határozattal módsításra kerül a Magyar Nemzeti Tanács  2005.09.23-án 5/2005 iratszám alatt elfogadott A vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozata.

2. szakasz

 

      A határozat 4. szakaszának 8. pontja a következők szerin módosul:

    „8.    a Nemzeti összetartozás napja (június 4.),”

   

3. szakasz

 

       A határozat 4.  szakaszának eddigi 8. - 14. pontjai egy sorszámmal eltolódnak és 9.- 15. sorszámmal ellátott  jelölést kapnak.

        

4. szakasz

 

   A határozat további rendelkezési hatályban maradnak.

 

5. szakasz

 

          Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

         Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

 MAGYAR NEMZETI TANÁCS

 Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/55/2011__

Kelt: __2011. szeptember 16-án___

 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző