66/2011- számú MNT határozat- A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAINAK VALAMINT A TANÁCS SZÁMÁRA MUNKÁT VÉGZŐ MÁS SZEMÉLYEK ILLETMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), 2011. december 29-én meghozza

 

A TANÁCS ÉS A TANÁCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK TAGJAINAK VALAMINT A TANÁCS SZÁMÁRA MUNKÁT VÉGZŐ MÁS SZEMÉLYEK ILLETMÉNYÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1 . szakasz

 

      Ezen határozattal módosításra kerül A Tanács és a Tanács által létrehozott testületek tagjainak valamint  a Tanács számára munkát végző más személyek illetményéről szóló határozat (elfogadva 2010. július 30-án 20/2010 iratszám alatt).

 

2. szakasz

 

     Az 1. szakasz 7. pontja a következőképpen módosul:

7./ a Tanács állandó bizottságainak és konzultatív testületének elnökeit..… 8.000,- dinár

 

3. szakasz

 

     Az 1. szakasz 8. pontja a következőképpen módosul:

8./ a Tanács állandó bizottságainak és konzultatív testületének tagjait és  elnökeit – ülésenként -  amennyiben azokon részt vesznek………………………….……………….. ………………………………2.000,- dinár.

 

4. szakasz

 

     A határozat további rendelkezései hatályban maradnak. 

 

5. szakasz

 

       Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba, és 2012.  január 1-től kerül alkalmazásra.

       Jelen határozat  a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

        

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/66/2011_

Kelt: _2011. december 29-én_

 

 

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                               

Várkonyi Zsolt, jegyző