2/2012-számú MNT határozat- A HÉT NAP KFT. KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT HÉT NAP LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A gazdasági társaságokról szóló törvény  591. szakasza (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011 és 99/2011 számai), A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) pontja, elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt),  és a Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat  Hét Nap Lapkiadó Kft.-vé való átalakításáról szóló határozat 7. szakasza (1) bekezdésének 1. pontja (elfogadva 2004. szeptember 10-én 5/2004 iratszám,  2006. november 27-én 6/2006 iratszám, és 2010. november 29-én H/29/2010 iratszám alatt) alapján a Tanács XVIII. rendes ülésén, 2012. január 30-án meghozza
 
 

A HÉT NAP KFT. KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT HÉT NAP LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZATÁT1. szakasz

 

A Magyar Nemzeti Tanács, A gazdasági társaságokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/20101 és 99/2011 számai) 591. szakaszának rendelkezései értelmében, ezzel a határozattal módosítja A Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Lapkiadó kft.-vé átalakításáról szóló határozatot (a Magyar Nemzeti Tanács 5-2004, 6-2005, H/29/2010  iratszámú határozatai – a továbbiakban: alapító okirat).

 

2. szakasz
 

 Az alapító okirat 2. szakaszában módosul a (2) bekezdés, amely így hangzik:
 

„A társaság teljes cégneve szerb nyelven: D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost Hét Nap Lapkiadó Kft.”.

 A 2. szakasz szövege a (2) bekezdés után új (3) bekezdéssel bővül, amely így hangzik:

„A társaság teljes cégneve magyar nyelven: Hét Nap Lapkiadó Kft.”

Az eddigi (3) bekezdés (4) bekezdés lesz, amelynek szövege módosul, és így hangzik:

„A  társaság rövidített cégneve szerb nyelven: D.o.o. Hét Nap Kft.”.

A  2. szakasz szövege az új (4) bekezdés után új (5) bekezdéssel bővül:

„A  társaság rövidített cégneve magyar nyelven: Hét Nap Kft.”.

Az eddigi (4) bekezdés (6) bekezdés lesz.

3. szakasz
 

A 4. szakasz (1) bekezdésben a „22120” szám 5813” számra módosul.

 

                                                                              4. szakasz

 
 A 7 szakasz (1) bekezdésének 9) pontjában törlésre kerülnek a „valamint a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait” szavak. 
 

5. szakasz

 

A 8 szakasz (1) bekezdésében törlésre kerülnek az  „és Felügyelő Bizottság” szavak.  
 

 

6. szakasz

    

A 8/c szakasz (1) bekezdésének 13) pontjában a „35”-ös szám „66”-ra módosul.

    

7. szakasz
 

A 8/f szakasz szövege új (1) bekezdéssel bővül, amely így hangzik:

„A Hét Nap Lapkiadó Kft. egykamarás igazgatási rendszerben szervezett egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.”.

Az eddigi (1) bekezdés (2) bekezdés lesz, az eddigi (2) bekezdés (3) bekezdés lesz. 

 

8. szakasz
 

A 9. szakasz módosul, és így hangzik:

„A Hét Nap Kft. szervei: az Alapító, mint az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, amely hatásköreit ezen alapító okirat 7 – 8/e szakaszainak rendelkezései szerint gyakorolja, és az igazgató.”.

 

9. szakasz

           

A Felügyelő bizottság című fejezet és a  15-ik szakasztól a 17-ik szakasszal bezárólag terjedő szakaszok törlésre kerülnek.
 

10. szakasz
 

A 22. szakasz (2) bekezdése módosul, és így hangzik:
„A Hét Nap Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének jelenlegi tagjai az új összetételű testület megválasztásáig folytatják munkájukat.”

 

 

11. szakasz

  

 Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője, hogy A gazdasági társaságokról szóló törvény 12. szakasza értelmében, bíróság előtt hitelesítsék aláírásukat és a Magyar Nemzeti Tanács bélyegzőjét ezen a határozaton.
 

 

12. szakasz
 

Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a Magyar Nemzeti Tanács jegyzője, hogy elkészítsék az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét magyar, valamint szerb nyelven.

Eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
 

13. szakasz
 

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Jelen határozat az Alapító honlapján, valamint az Alapító, továbbá Hét Nap Kft. hirdetőtábláján kerül közzétételre.
 

 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: _H/2/2012__
Kelt: _2012. január 30-án__

                                                                              
        

 

ifj.dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                

Várkonyi Zsolt, jegyző