dr. Hódi Éva

Foglalkozása: tanár, könyvtáros, az adai Szarvas Gábor Könyvtár igazgatója.  Budapest, 1948. febr. 8. Iskola: Hegedűs Gyula Utcai Ált. Isk., Budapest, Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Budapest, ELTE BTK magyar–orosz szak (1967–1972). Bölcsészdoktorátus, Budapest, ELTE BTK (1984). Könyvtárosi szakvizsga, Belgrád (1993). Érd. köre: Ifjúságkutatás, vajdasági magyar tudománytörténet, magyar nyelv és irodalom, nyelvművelés. É.: Egy ideig tanár Budapesten, majd férjével Jugoszláviába költözve az adai Petar Drapšin Középiskolában tanít. Később könyvtárvezető az adai Szarvas Gábor Könyvtárban, majd igazgató. Társ. tev.: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke a szervezet megalakulásától (1993–) és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezője. Az MTA határon túli köztestületi tagja (2007–). a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) választmányi tagja (2010–), a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvi Bizottságának tagja (2002–). F. m.: Szerkesztője és társszerzője a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok kiadványainak: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok (1995-2010, évente). A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 30 éve (2000), Ki kicsoda, 2004. Vajdasági magyar közéleti lexikon (Hódi Sándorral, 2004). Anyanyelvünk szolgálatában (2005). Hűség az anyanyelvhez (2008). Vajdasági magyar ki kicsoda 2010. (Hódi Sándorral), Nyolcvan év kisebbségben (szerk., 2002). Tanulmányai, cikkei jelentek meg különböző folyóiratokban. Díjak: Berzsenyi-díj (1998), Kresznerics Ferenc-díj (2004).