11/2012 -számú MNT határozat- A VAJDASÁGI MAGYAR HELYSÉGNEVEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény  (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009)22. szakasza 1. pontja alapján és a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) pontja és a 48. szakasz (1) bekezdése  (elfogadva 2011.október 20-án H/56/2011 iratszám alatt)  alapján  a Tanács XXII. rendes ülésén, 2012. június 19-én meghozza

A VAJDASÁGI MAGYAR HELYSÉGNEVEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1.   szakasz

 

      A Tanács jelen határozatával módosítja a Tanács 2003. augusztus 16-án 8/2003 iratszám alatt elfogadott A vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatát.

 

2.   szakasz

 

Az 1. szakasz 14. pontjának negyedik sora a következőképpen módosul:

Ssz.

A község szerb
elnevezése

A helység szerb
elnevezése

A község magyar
elnevezése

A helység magyar
elnevezése

 

Novi Bečej

Novo Miloševo

Törökbecse

Beodra-Karlova

 

3. szakasz

 

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

 

4.  szakasz

 

     Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

     Jelen határozat Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: __H/11/20112___
Kelt:__2012. június 19-én___                                                                                  

 

ifj. Dr. KorheczTamás, elnök                                                               
Várkonyi Zsolt, jegyző