10/2012 -számú MNT határozat- A MAGYAR NEMZETI TANÁCS DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXII. rendes ülésén, 2012. június 19-én meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAIRÓL SZÓLÓ  HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

 

1. szakasz

 

       Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án  H/18/2011 iratszám és 2011. október 20-án H/58/2011 iratszám alatt).

 

2. szakasz

 

        A 3. szakasz (1) bekezdése a következőképpen módosul:

 

A Tanács ezen határozata alapján demonstrátori ösztöndíjban részesülhet az a legalább másodéves, a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditáltszakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésének  hallgatója, aki az előző tanévben legalább 8,00–as, vagy annak megfelelő átlageredménnyel rendelkezik, aki magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait,  aki az adott intézmény egy szakoktatójának ajánlásával rendelkezik és szándéknyilatkozatban vállalja, hogy ezen határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait illetve beilleszkedését.

 

3. szakasz

 

     A 4. szakasz 3. bekezdése a következőképpen módosul:   

    A demonstrátori ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívás folyó év szeptember 1-től október 15-ig áll nyitva a demonstrátori ösztöndíjakra pályázók részére.

 

4. szakasz

 

     A 7. szakasz 3. bekezdése után új 4. bekezdés kerül hozzáadásra a következők szerint:

Amennyiben a hallgató a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában részesül  a demonstrátori ösztöndíj elnyerésével a felsőoktatási ösztöndíj összegén felül további nettó 30 euró dinár ellenértékére jogosult, függetlenül az ezen határozatban meghatározott demonstrátori ösztöndíjak nagyságától

 

5. szakasz  

 

   A 8. szakasz a következőképpen módosul:

Az a demonstrátor-hallgató:  

- aki szakfőiskolai képzésre felvételt nyert hallgatóknak a demonstrátor-hallgatója ……………..nettó 130 EUR dinár ellenértékére,

- aki akadémiai alap illetve osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatóknak a demonstrátor-hallgatója……nettó 150 EUR dinár ellenértékére,   

-aki a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában is részesül, a felsőoktatási ösztöndíjon felül további … nettó 30 EUR dinár ellenértékére,                            jogosult.”

 

6. szakasz

 

A 10.  szakasz  1. bekezdése a következőképpen módosul:   

Az ezen határozat alapján határidőben beadott pályázatok a következő pontrendszer alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra:

      1.- tandíj nélküli képzés esetén …………………………………………….…….. 25 pont

          -tandíjas képzés esetén  …………………………………….……………..…….  5 pont

   2./-a demonstrátor-hallgatónak jelentkező hallgatónak az előző tanév során elért tanulmányi eredményének (legalább 8,00-as vagy annak megfelelő átlag) szorzata 5-ös szorzóval és az előző évben elért kreditpontok számának az összege,

3./- a demonstrátor- hallgató szereplése a magyar választói névjegyzéken…………..5 pont,

4./ hiányszaknak számító egyetemi szintű képzés esetén……………………maximum 25 pont

   5./- az a hallgató aki legalább harmadik vagy annál magasabb évfolyamra nyert felvételt ………………………………………………………………………………………..10 pont

 

 

7. szakasz

 

       A 12. szakasz 3. bekezdése után új 4. bekezdés kerül hozzáadásra a következők szerint:

Amennyiben a hallgató a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában is részesül:

-igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyamra iratkozott,” 

 -igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról

- szakoktatói ajánlás,

-a pályázó szándéknyilatkozata, hogy vállalja az első éves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban, 

 

8. szakasz

 

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

 

9. szakasz

 

  Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék ahatározat egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

 

10. szakasz

 

              Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

              Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/10/2012__

Kelt: _2012. június 19-én_

 

 

ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök                                                                

Várkonyi Zsolt, jegyző