14-2012 számú MNT határozat a Szabadkai Rádió alapítói jogai részben történő átruházásának kezdeményezéséről


           A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 19. szakasza (2) bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009 sz.), valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza  (1) bekezdésének i) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXIII. rendes ülésén, 2012. július 25-én meghozza

 

  A SZABADKAI RÁDIÓ     

ALAPÍTÓI JOGAI RÉSZBEN TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK

 KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

         1./ A Tanács KEZDEMÉNYEZI,  hogy a

Név

Javno preduzeće Subotica Szabadkai Rádió Közvállalat  t.f. Subotica

cím, székhely

24 000 Szabadka, Jovan Mikić út. 12.  

város

Szabadka  

tevékenység

6010 – rádióműsor sugárzása

intézmény típusa

közvállalat

alapító

Szabadka Város

bejegyző szerv

Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség

alapítás éve

1992

törzsszám

08009309

-alapítója részben, azaz 50 %-os mértékben ruházza át a Magyar Nemzeti Tanácsra az intézmény alapítói jogaita Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseinek értelmében, mivel az a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzeti közösség tájékoztatása, nemzeti identitása megőrzésének, előmozdításának és fejlesztésének szempontjából.

         2./Ezen döntés alapján a Tanács felhatalmazza a Közigazgatási Hivatalt az alapítói jogok

átruházásáról szóló szerződés megtárgyalására és előkészítésére, a Tanács elnökét pedig annak aláírására.

        3./A Tanács kötelezi a Közigazgatási Hivatalt, hogy a 2./ pontban meghatározott szerződés megkötését követő első tanácsülésen jelentést tegyen a Tanácsnak az alapítói jogok részbeni átvételéről.      

       4./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:__H/14/2012__

Kelt: _2012. július 25-én__

            

 

 

                                     

         ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                Várkonyi Zsolt

                   elnök                                                                                        jegyző


14-2012 számú MNT határozat a Szabadkai Rádió alapítói jogai részben történő átruházásának kezdeményezéséről

  1. 14/2012 (39 KB)