15/2012 számú MNT határozat az adai Műszaki Iskola névváltoztatásának jóváhagyásáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 11. szakasza (1.) bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009), valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének h) és v) pontja és a 48. szakasz (1) bekezdése (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), alapján, a  XXIV. rendes ülésén  2012. augusztus 14-én meghozza

                                                     

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

         1./ A Tanács Közoktatási Bizottságának ajánlása alapján a Tanács JÓVÁHAGYJA az adai Műszaki Iskola nevének megváltoztatásáról szóló, az intézmény iskolaszékének 2012. július 16-án elfogadott határozatát, mely szerint a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított, az Ada, Moša Pijade 47. sz. alatti intézmény eddigi nevét FRIDRIK TAMÁS MŰSZAKI ISKOLA ADA névreváltoztatja.

          2./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek.

         3./  Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

               Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

        

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

 Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/15/2012__

Kelt: __2012. augusztus 14-én__

 

         ifj.dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                   elnök                                                                                     jegyző    


15/2012 számú MNT határozat az adai Műszaki Iskola névváltoztatásának jóváhagyásáról