17/2012 számú MNT határozat a Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és pontozásról szóló határozat módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) és s.) pontja, a 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), a Tanács XXV. rendes ülésén, 2012. szeptember 27-én meghozza

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRÓL, A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁRÓL ÉS A KÉRELMEK PONTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

  1. szakasz

        Ezen határozattal módosításra kerül A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról szóló határozata (elfogadva 2011. április 5-én  H/15/2011 iratszám, 2011. szeptember 16-án H/54/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/57/2011 iratszám és  2012. június 19-én H/9/2012 iratszám alatt).

2. szakasz

         A 6. szakasz (2) bekezdése a következőképpen módosul:

        „Az ösztöndíjra jogosult hallgató és a Közigazgatási Hivatal az ösztöndíj szerződésben szabályozzák az ösztöndíj dinárösszegének módosítását jelentősebb devizaárfolyam módosulás esetére.”  

   3. szakasz

      A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

4. szakasz

  Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és jegyzője, hogy elkészítsék ahatározategységes szerkezetbe foglalt szövegét.

5. szakasz

              Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

              Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: _H/17/2012__

Kelt: _2012. szeptember 27-én__

 

___________________                                                        _________________

 ifj. dr. Korhecz Tamás                                                               Várkonyi Zsolt

            elnök                                                                                      jegyző


17/2012 számú MNT határozat a Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és pontozásról szóló határozat módosításáról