1/2013-as számú MNT ajánlás a magyar nemzeti közösség tagjait ért támadások és a közbiztonság romlása ügyére vonatkozólag

1/2013-as számú MNT ajánlás a magyar nemzeti közösség tagjait ért támadások és a közbiztonság romlása ügyére vonatkozólag

 A Magyar Nemzeti Tanács a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 10. szakasza 1. bekezdésének 14. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009), a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének a.) és j.) pontja és a 48. szakasz (1) bekezdése (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt) alapján a Magyar Nemzeti Tanács XXX. rendes ülésén, 2013. február 27-én meghozza

A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG

TAGJAIT ÉRT TÁMADÁSOK ÉS A KÖZBIZTONSÁG ROMLÁSA

ÜGYÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSÁT

I.                  

        A Magyar Nemzeti Tanács ezen döntésével ajánlást tesz a Szerb Köztársaság Kormánya elnökéhez, a Szerb Köztársaság Kormánya alelnökéhez és a Szerb Köztársaság Igazságügyi és Államigazgatási miniszteréhez.   

II.

           A Magyar Nemzeti Tanács, mint a szerbiai magyarok demokratikusan megválasztott országos önkormányzata kötelességének érzi, hogy nyomatékkal hangot adjon aggodalmának annak kapcsán, hogy  a folyamatosan növekvő erőszak, a közbiztonság általános romlása közepette egyre  több fizikai és verbális támadás éri  a vajdasági magyarokat. 

           Az utóbbi hetek óbecsei, temerini, szabadkai ésújvidéki erőszakos bűnesetei, amelyek sértettjei magyarok voltak bizonytalanságot és félelmet keltenek a polgárokban.

           Méltányoljuk és támogatjuk azon politikai szervezetek erőfeszítéseit, különösen egyetlen parlamenti pártunk képviselőinek tevékenységét, amelyekkel megfékezni igyekszenek a felerősödő erőszakhullámot, mindazonáltal felhívjuk a bűnmegelőzésért és biztonságért felelős legmagasabb állami tisztségviselők figyelmét arra, hogy ezek a bűnesetek és incidensek  a többnemzetiségű településeken, községekben és városokban különösen veszélyesek és veszélybe sodorhatják az elmúlt években ezen a téren elért kétségtelen eredményeket, valamint a lassan előre araszoló kölcsönös szerb-magyar megbékélést, közeledést.  

          Meggyőződésünk, hogy ezeket a jelenségeket csakis közös erőfeszítésekkel, széles társadalmi összefogással tudjuk csak hatékonyan megelőzni és sikeresen orvosolni. Ebben a biztonsági és igazságügyi szerveknek kiemelt és megkerülhetetlen szerepe van, csakúgy mint a legmagasabb közjogi méltóságok jelképes megnyilatkozásainak. Ennek jegyében arra kérjük Önöket, hogy nyilatkozataikkal és tevékenységükkel arra sarkalják a társadalmat és elsősorban az állami hatóságokat, hogy a nemzetek közötti incidenseket, a nemzeti alapon elkövetett bűncselekményeket prioritásként kezeljék, szakszerűen és szervezetten foglalkozzanak azok megelőzésével, felderítésével és szankcionálásával, az egyenlőség elvének, a diszkrimináció tilalmának teljes tiszteletben tartásával. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az itteni magyar közvélemény, nem minden alapot nélkülözve gyakran érzi azt, hogy az állami szervek nem mindig azonos szigorral szankcionálják a nemzeti alapú incidenseket attól függően, hogy milyen nemzetiségű a sértett és milyen az elkövető-gyanúsított. 

        Közös érdekünk, hogy Szerbia-Vajdaság minden polgára egyenrangúnak érezze magát és egyenlő védelmet élvezzen a hatóságok részéről, ebben a Magyar Nemzeti Tanács mindenben partnere lesz az államnak.      

III.

             Jelen ajánlás rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek. 

IV.

               Jelen ajánlás az elfogadásának napján lép hatályba.

               Jelen ajánlás a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

        

 

 MAGYAR NEMZETI TANÁCS

 Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __A/1/2013___

Kelt:__2013. február 27-én__

 

 

         ifj. dr. Korhecz Tamás                                                                Várkonyi Zsolt

             elnök                                                                                         jegyző    


1/2013-as számú MNT ajánlás a magyar nemzeti közösség tagjait ért támadások és a közbiztonság romlása ügyére vonatkozólag