7/2013 számú MNT határozat a vajdasági magyar helyiségnevek meghatározásáról szóló határozat módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009) 22. szakasza 1. pontja, a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tartomány területén való hivatalos használatával kapcsolatos egyes kérdések részletezéséről szóló tartományi képviselőházi határozat 7. szakasza (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 8/2003., 9/2003. – jav. és 18/2009. – elnevezés módosítás és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, 69/2010. – AB határozat) és a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1.) bekezdésének h.) pontja és a 48. szakasz (1) bekezdése (elfogadva 2011.október 20-án H/56/2011 iratszám alatt) alapján a Tanács XXXIII. rendes ülésén, 2013. június 5-én meghozza

 

A VAJDASÁGI MAGYAR HELYSÉGNEVEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

 1. szakasz

A Tanács jelen határozatával módosítja a Tanács 2003. augusztus 16-án 8/2003 iratszám alatt és 2012. június 19-én H/11/2012 iratszám alatt elfogadott a vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatát.

 

2. szakasz

Jelen határozat 1. szakasza szerinti határozat 1. szakaszának 18. pontja után hozzáadásra kerül egy új 19. pont a következők szerint:

 

S.sz.

A község szerb elnevezése

A helység szerb elnevezése

A község magyar elnevezése

A helység magyar elnevezése

19.

Sečanj

Sečanj

Szécsány

Szécsány

 

Sečanj

Banatska Dubica

Szécsány

Kismargita

 

Sečanj

Boka

Szécsány

Bóka

 

Sečanj

Jarkovac

Szécsány

Árkod

 

Sečanj

Jaša Tomić

Szécsány

Módos

 

Sečanj

Busenje

Szécsány

Káptalanfalva

 

Sečanj

Konak

Szécsány

Kanak

 

Sečanj

Krajišnik

Szécsány

Istvánfölde

 

Sečanj

Neuzina

Szécsány

Nezsény

 

Sečanj

Sutjeska

Szécsány

Szárcsa

 

Sečanj

Šurjan

Szécsány

Surján

 

       Az előző bekezdés szerinti módosítással összhangban a jelen határozat 1. szakasza szerinti határozat 19. pontja értelemszerűen 20. ponttá válik, a 20. pont 21. ponttá és így tovább.

 

   3. szakasz

A határozat további rendelkezései hatályban maradnak

 

4. szakasz

 

     Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

     Jelen határozat Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/7/2013___

Kelt:__2013. június 5-én ___                                                                                  

 

 

         ifj. Dr. Korhecz Tamás                                                               Várkonyi Zsolt

                  elnök                                                                                         jegyző    


7/2013 számú MNT határozat a vajdasági magyar helyiségnevek meghatározásáról szóló határozat módosításáról