Többnyelvűség az e-közigazgatásban

A közigazgatási szervek és az (állam)polgárok nemzeti kisebbségi nyelven zajló kommunikációjában felmerülő eddigi nehézségek több kérdésben leküzdhetővé váltak az informatikai és kommunikációs technológiák és eszközök fejlődésével. A hatalmi szervek munkájában megjelenő többnyelvűséget azonban gyakran pénzügyi okokra, a hivatalnokok nyelvtudásának korlátaira hivatkozva elhanyagolják. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács együttműködésben a Szabadka Városi Közigazgatási Hivatallal találkozót szervezett 2013. március 12-én, Szabadkán kilenc vajdasági önkormányzat polgármestere és közigazgatási hivatalvezetője részére, ahol bemutatásra került a Szabadka város által kifejlesztett, a nemzeti kisebbségi nyelvű elektronikus közigazgatást is lehetővé tevő számítógépes rendszer.

A találkozó célja az volt, hogy minél több önkormányzat megismerje, és mielőbb alkalmazni kezdje ezt a már jól működő rendszert, mely által a közokiratok kitöltése, a közigazgatási aktusok meghozatala a hivatalos használatban lévő nemzeti kisebbségi nyelveken az ügyintéző nyelvtudásától függetlenül, illetve nagyobb mértékű beruházások nélkül is hatékonyan történhet.

A résztvevők érdeklődésének függvényében a projektum következő szakaszában az önkormányzatok tapasztalatokat cserélnek, pontosítják egy esetleges együttműködés további lépéseit, így járulva hozzá többnyelvű környezetünk kialakításához, működéséhez és a nyelvi, valamint kisebbségi jogok gyakorlati megvalósításához.